Какво става с тегления заем на община Дългопол? Едни 300 хиляди колко пъти ги гласуват и защо?

Какво става с тегления заем на община Дългопол? Едни 300 хиляди колко пъти ги гласуват и защо?

В края на месец юли 2017г. по искане на кмета Георги Георгиев, Общински съвет Дългопол взе решение отново да бъде теглен краткосрочен банков кредит в размер на 300 000лв. Условията, които съвета залага по кредита, са той да бъде върнат до 25.12.2017г. и да е с максимална лихва до 6%.
След вземане на решението, ПРОВАТОН скорострелно информира читателите си за тегления нов заем от страна на общината.

Виж тук:

Община Дългопол пак тегли нов заем

Още през Август 2017г. дадохме заявка пред читателите на ПРОВАТОН, че търсим отговор на въпроса „Колко общо са дълговете на Дългопол сега?” /бел.ред. – под „сега” се има предвид към Август 2017г./
Вместо да дадем отговор на зададения въпрос, взехме да се лутаме из лабиринта на тези 300 000лв. Дотук по искане на кмета Георгиев, Общински съвет Дългопол е взел най – малко 3 решения свързани с тези 300 000лв. заем. Защо през няколко месеца се превъртат все решения за този заем и дали общинските съветници въобще са наясно какво гласуват, е неизвестно за ПРОВАТОН.
Ето я и хронологията, която ни стана известна:
В края на месец юли 2017г. по искане на кмета Георгиев, Общински съвет Дългопол взе решение отново да бъде теглен краткосрочен банков кредит в размер на 300 000лв. Условията, които съвета залага по кредита, са той да бъде върнат до 25.12.2017г. и да е с максимална лихва до 6%.


На 25.09.2017г. е сключен договора за кредит с банката.
В края на месец ноември 2017г. на общинските съветници е дадена за гласуване Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предоговаряне срока на договор за кредит – овърдрафт №80800PО- АА-2296/25.09.2017 г. с ЦКБ – АД.

Част от общинските съветници, започват да задават въпроси:
„Ал. Александров: В мотивите към докладната сте записали рефинансиране на проекти, а те са до м. Май 2018г. В такъв случай няма основание срока на овърдрафта да бъде до 2019 година, по-скоро би било по-приемливо да бъде до м. Септември 2018г.”


Отговора идва от Началника на отдел БФСД: „В докладната записка е записан само проекта, който е на стойност 391 000лв. В момента тече изпълнението на още 4 проекта по ОПРЧР с предварително финансиране в размер на 50 000лв., които проекти не са описани в докладната. Те са със срок на изпълнение до 31.12.2017г., като разходите по тях ще бъдат верифицирани през 2019г. Предложението е и от гледна точка на това, че при откриването на нов овърдрафт, еднократната такса е в размер на 4 000лв., което с това предложение може да се спести.”

От отговора се разясняват две неща – първото, че нановото гласуване на кредита от 300 000лв. се налагало заради проекти, които не са описани в докладната, защото именно те ще се верифицират през 2019г. И второто по – важно за читателите на ПРОВАТОН е, че се прави за да се спестят 4 000лв., които се дължат за откриване на нов овърдрафт /кредит/.

Общинския съвет взема решение отново за заема от 300 000лв. като променя по искане на кмета Срока за погасяване – до 25-то число на последния месец в годината, но не по-късно от 25.09.19 г.

В края на МАЙ тази година, пак на общинските сиветници се предлага Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за поемане на краткосрочен дълг – овърдрафт, направено по реда на Закона за общински дълг, пак за 300 000лв.

За трети път общинския съвет ще гледа и ще взема решение за кредита от 300 000лв. ПРОВАТОН въобще си задава въпроса защо се налага това гласуване, като обръщаме внимание на пет неща

Първото – с Решението се отменя Решение № 34-10/30.11.2017 г. за изменение на решение № 30- 16/28.08.2017 г.
Второ – нали това Решение, което са го отменили беше за да се спестят едни 4 000лв.
Трето – искането на кмета е за поемане на краткосрочен дълг от 300 000лв., значи ще се плащат 4 000лв.
Четвърто –срока за погасяване отново е не по-късно от 25.09.2019 г., както отмененото Решение
Пето – За разлика от отмененото решение и първото решение за 300 000лв. кредит, общинския съвет освен да упълномощи Кмета на Община Дългопол да подпише договор за кредит, договор за залог и всички необходими документи, свързани с кредитната сделка, ВЕЧЕ за разлика от предните решения го упълномощава „и да предприеме действия за неговото подновяване при нужда.”

Извода е, че оттук нататък до Септември 2019г. кмета еднолично без общинския съвет ще има възможност да подновява кредита, не за друго, а сигурно, за да спести 4 – те хиляди лева, интересно защо не поискаха да ги спестят сега, а кмета поиска да отменят специално взетото за това Решение.
ПРОВАТОН държи, чрез публично обявление Кмета Георгиев да оповести – колко са дълговете и кредитите на общината и защо едни 300 000лв. ги гласуват през половин година и спестиха ли се 4 000лв. или не?

Колко общо са дълговете на Дългопол сега? – ПРОВАТОН продължава да търси отговорите.

Подобни новини

Вашият коментар