Новият главен секретар на ВСС е Силвия Илиева

Новият главен секретар на ВСС е Силвия Илиева

Силвия Илиева е новият главен секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това решиха с убедително мнозинство членовете на Съвета.

Двамата кандидати за поста Силвия Рашева Илиева и Александър Богданов Николов бяха изслушани на 5 юни от специална седемчленна комисия, в която участват членове на двете комисии “Съдебна администрация” към прокурорската и към съдийската колегии, както и представляващият Съвета Боян Магдалинчев. След като и двамата са получили оценка над 4,50 те бяха допуснати до изслушване пред Пленума на ВСС.

Пръв се представи Александър Николов, който към настоящия момент е главен секретар на ВАС.

“Концепцията ми е насочена към слабостите и вътрешната организация. Трябва да отбележа, че това е една добре работеща администрация, но неправилно структурирана функционално”, заяви Николов.

По отношение на мотивацията си да кандидатства за този пост той поясни, че цели да създаде “една работеща и оптимално функционираща администрация, с ясно разпределение на отговорностите и ясно разписани правила за служителите”.

От съществено значение, според кандидата, е страгеческото планиране на всички нива. Анализът на проблемите е съществен за формулирането на целите, смята Николов.

“След като се допитам до ръководителите на всички структурни звена и до членовете на ВСС, както и до самите служители, ще предложа проект на нова структура на организацията на администрацията на ВСС”, обясни той.

Част от идеите за подобряване на работата на администрацията на Съвета, които Николов изложи пред Пленума, бяха също така – оптимизация на ресурсите, според нуждите, еднаквите по вид функции да се разпределят към съответните дирекции. “Обвързана компетентност ще даде ясна представа каква трябва да бъде структурата”, поясни още Николов.

По отношение на мотивацията си да кандидатства за този пост той поясни, че цели да създаде “една работеща и оптимално функционираща администрация, с ясно разпределение на отговорностите и ясно разписани правила за служителите”.

От съществено значение, според кандидата, е страгеческото планиране на всички нива. Анализът на проблемите е съществен за формулирането на целите, смята Николов.

“След като се допитам до ръководителите на всички структурни звена и до членовете на ВСС, както и до самите служители, ще предложа проект на нова структура на организацията на администрацията на ВСС”, обясни той.

Част от идеите за подобряване на работата на администрацията на Съвета, които Николов изложи пред Пленума, бяха също така – оптимизация на ресурсите, според нуждите, еднаквите по вид функции да се разпределят към съответните дирекции. “Обвързана компетентност ще даде ясна представа каква трябва да бъде структурата”, поясни още Николов.

ВСС работи в момента с правила, които не са актуализирани отдавна, правила, свързани с обществените поръчки, които също не са актуализирани, допълни той. “След осъществяването на определен анализ и съставянето на нови процеси, които да опишат всички задължения и отговорности на служители, следва да бъдат отделени в отделен документ”, смята Николов.

Според него е важно да се определи и кой служител какво може, за да бъде разпределен там, където би бил най-полезен.

Правомощието на главния секретар за методическо ръководство на съдебните администратори е изключително важно за връзката с органите на съдебнита власт. Това би могло да бъде много важен инструмент за ВСС с оглед реалната преценка какво се случва в страната”, каза още кандидатът.

“Ще се стремя да създам спокойствие между администрацията и членовете на ВСС. Всички трябва да работим в тази посока, за да постигнем тези цели. Ще предложа и нова методика за атестиране, така че служителите да се чувстват оценени”, завърши представянето си Николов.

На въпрос относно имуществените декларации, които след приемането на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), съдебните служители са длъжни да подават, включително и по отношение на семействата си, Николов заяви категорична позиция, че имущество и интереси би трябвало да се декларират само от страна на самите служители.

Силвия Илиева се представи втора.

“Практиката ми в структурата на администрацията на ВСС ми даде убеждение, че познавам проблемите и нуждите й. Не бих казала, че единственият мотив да кандидатствам за тази позиция е желанието ми за кариерно израстване”, обяви тя.

“Надявам се функционалният анализ, който бе възложен от вас да даде една обективна оценка на състоянието на администрацията на ВСС”, заяви още Илиева.

Кандидатът акцентира върху въвеждането на практика за 6-месечни събрания за очертаване на проблеми и набелязване на решения за подобряване на взаимодействието между членовете на съвета и администрацията му.

Според нея е необходимо създаването на годишен план за обучение на служителите, в който да бъдат предвидени действията по подготовката на всеки един от тях, така че да се постигне споделена отговорност. Една от идеите на Илиева е да се организират съвместни обучения между членовете на ВСС, НИП и Инспектората на ВСС.

Друга цел, според Илиева, е планирането на приоритетите от ръководителите на всички структурни звена ежегодно.

По отношение на намаляването на дисбаланса на натовареността на съдебните служители, тя смята, че това може да се постигне чрез окрупяване на определени задължения така, че да се облекчи работата на по-натоварените служители за сметка на по-малко натоварените.

Според нея поощряването на съдебните служители не бива да остава само на хартия, така ще се избегнат и голяма част от случаите, в които ще се налага да се носи дисциплинарна отговорност. Тази мярка, според Илиева, ще повиши и мотивацията на самите служители.

С оглед на увеличената администрация, трябва да бъдат осигурени и нормални условия на труд на служителите – оказва се, че сградата на ВСС е тясна за всички, на мнение е кандидатът.

След като изсушването приключи председателят на ВАС Георги Чолаков заяви пълната си подкрепа към Александър Николов, който, според него, е по-подготвен за поста и с по-ясна визия за развитието на адмнистрацията.

Даниела Марчева пък изрази обратното становище – Силвия Илиева е по-запозната с проблемите на администрацията във Висшия съдебен съвет, тъй като е преминала през почти всички нейни нива. И Гергана Мутафова подкрепи кандидатурата на Илиева, която, според нея е “идеалният главен секретар”.

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) пък обяви, че няма да подкрепи нито един от двамата кандидати, тъй като никой от тях не би се справил с тази тежка задача, смята Лозан Панов. Той е на мнение, че нито един от двамата кандидати не би могъл да се еманципира от предишните си работодатели (Александър Николов е част от администрацията на ВАС, а Силвия Илиева от тази на ПРБ бел.ред.).

Сотир Цацаров също продкрепи кандидатурата на Силвия Илиева.“Проблемът не е кой е предишният или кой е настоящият работодател. Когато кажеш, че някой не знае и не може това представлява опит да се скриеш от изразяване на мнение”, обърна се главният прокурор към Панов.

С 22 гласа “за” за Силвия Илиева и 1 “за” Александър Николов кадровиците назначиха за главен секретар на ВСС Илиева. Единствено Лозан Панов гласува “против” и двете кандидатури.

източник: legalworld.bg/

Подобни новини

Вашият коментар