КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ  НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА ОБЕКТ

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА ОБЕКТ

„Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за обществено ползване и пространството около него в УПИ I, кв. 85 по плана на град Вълчи дол“

На 15.06.2018 г., в присъствието на представители на ръководството на Общински съвет и Общинска администрация –  Вълчи дол, се откри строителната площадка. Обектът е финансиран от ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2018 и съфинансиран със средства на Община Вълчи дол. Спортната база е разположена в имотa на градския стадион „Петко Сираков“ в гр. Вълчи Дол.

Основната цел на проекта е да се реновира съществуващият външен басейн за обществени дейности по съвременните методи и изисквания за безопасно ползване, както и прилежащата територия към него да се облагороди. Тя включва съществуваща сграда със съблекални за спортисти и обслужващи помещения за инвентар. Около тях липсва и не е била изграждана никога алейна мрежа от подходяща трайна настилка и всичко е обрасло в тревни площи. Те, както и съществуващата дървесна растителност по периферията ще бъдат запазени по съществуващият си начин, като ремонта и реновацията ще бъдат съобразени със съществуващият им добър и композиционен вид. Ще бъдат поставени 2 бр. санитарни контейнери и външни душове в непосредствена близост до сградата – съблекални. Ще се изгради външен бар.

Басейнът с помпено помещение е с воден обем 363 куб.м. Басейнът е съществуващ и е бил предвиден да работи по остаряла технология – проточно. Ще се монтира новото технологично оборудване и ще се положи нова облицовка. Ще се разположи ново осветление по алейната мрежа, а за хора в неравностойно положение ще се изградят рампи за всички недостъпни до тях места.

Не на последно място е игрището за плажен волейбол. Цялостната идея е чрез изграждане и оформяне на реновацията на откритият басейн и пространството около него, обекта да стане желано място за срещи, отдих и спорт на жителите и гостите на общината. Това ще се постигне с обособяването на нова спортна зона „игрище за плажен волейбол“, както и с реновацията и обезопасяването на откритият басейн и пространството около него. Около басейна ще се разполагат 48 бр. шезлонги и чадъри върху тревната площ, а цялото пространство около басейнът ще се обгради с оградна мрежа за беозпастноста и поддръжката му.

Подобни новини

Вашият коментар