8 пожара в Девня заради безхаберно палене на треви и отпадъци

8 пожара в Девня заради безхаберно палене на треви и отпадъци

Жътвената кампания във Варненска област е в разгара си. Вследствие на дъждовете, които съпътстваха началото на лятото, е налице обилна тревна растителност, която тепърва започва да съхне и създава предпоставки за възникване и разпространение на пожари. Практиката от предходните години показва, че голяма част от стопаните и пастирите премахват растителните отпадъци и сухите треви чрез изгаряне, а това е забранено. Неправомерното и безразборно палене на огньове води до възникването на пожари и нанася значителни материални загуби на жилищния, селскостопанския и горския фонд, което води и до екологични вреди.

Независимо от разяснителната кампания, която РСПБЗН- Девня провежда, от началото на пожароопасния сезон на територията на общината възникнаха осем пожара на сухи треви и отпадъци, които в някои случаи застрашиха житни насаждения. Благодарение проявения професионализъм на служителите на РСПБЗН-Девня до загуби не се стигна. Част от пожарите са възникнали вследствие безотговорното палене на суха тревна растителност и отпадъци от пастири или безотговорни граждани.

За недопускане на пожари в сухи треви и растителни отпадъци, както и за навременното им ликвидиране, РСПБЗН- Девня напомня:

– за забраната за изгаряне и палене на сухи треви и растителни отпадъци в стопанствата, по слоговете, крайпътните ивици и други площи;
– на кметовете на населени места да създадат организация за своевременно включване на населението в погасяването на възникнали пожари;
– да се провежда активна разяснителна дейност за противопожарната безопасност от органите на местно самоуправление в хода на жътвената кампания;
– за активно включване на населението, общината и фирмите в осъществяване на пожарогасителни действия при необходимост;

РСПБЗН- Девня ще извършва контролни проверки на населените места, туристическите и селскостопански обекти, посевите и техниката, участваща в жътвената кампания, за недопускане на нарушения на противопожарните изисквания. При констатиране на нарушения ще се търси най–строга административно-наказателна отговорност съгласно Закона за МВР, ако виновните не подлежат на по-строги санкции.

 

източник: varna24.bg/

Подобни новини

Вашият коментар