Публикуваха парите на властта в Провадия. Вижте декларациите им за имущество

Публикуваха парите на властта в Провадия. Вижте декларациите им за имущество

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) публикува декларациите за имущество и интереси на стотици хора във властта. Те са от президента през премиера и министрите, депутати, кметове до зам.-кметове и председатели на общинските съвети (виж декларациите тук ).
Властта в Провадия
Кмета на община Провадия – Филчо Филев:
Най-много спестени пари от властта в Провадия има кмета Филчо Филев. Той има три влога – в лева, евро и щатски долари на обща стойност 54 552 лева, като парите са “от заплати и спестявания”. Задължен да декларира и банковите влогове на съпругата си, той е декларирал, че тя има два влога с обща стойност 38 953 лева. Така семейство Филеви имат в банковите си сметки общо 93 505 лева /деветдесет и три хиляди петстотин и пет лв./. Това са влоговете им от заплати и спестявания, без обаче да се броят влоговете на сина им, които кмета на Провадия не е задължен да изкарва наяве.
Филев и съпругата му имат апартамент във Варна, закупено паркомясто във Варна, парцел в с.Чайка, магазин в Провадия и два апартамента в Провадия, единия от които притежават в цялост, а другия 1/3. Кметската съпруга притежава 19 дка наследствени ниви, а самия кмет си е купил 15 декара ниви в с. Бозвелийско. Личната им кола е Опел Вектра с цена на придобиване 8 000лв.
Филев имал лични пари в размер на 2 300лв., т.е такива които не са вложени в банка, а съпругата му 400лв. Двамата получават общо над 1 600лв. ренти годишно, а кмета Филев през 2017г. е получил дивидент в размер на 1 379 лв.
Той е получил през 2017г. заплати за заеманата от него длъжност кмет в размер 35 644 лв.
Декларацията на Филчо Филев може да видите тук
След него с 3 влога за 2 900 лв. се нарежда председателя на общинския съвет Христо Гичев. 1000лв. от тях били на съпругата му. За сметка на това самия Гичев разполага с 12 000лв. налични парични средства, с произход „заплата”, а съпругата му с 3 000лв.

Имат апартамент в Провадия и апартамент във Варна, закупен със заем. Заемите им са малко над 39 000 лв. Имат Мерцедес Е280 и Мазда и един мотоциклет. Трите моторни превозни средства са придобити през 2015 и 2016г.
Освен заплатата си за председателското място в размер на 10 607 лв. за цялата 2017г., Гичев имал доход в размер на 1 570лв. от хонорари от осъществявани служебни защити през 2017г.
Декларацията на Христо Гичев може да видите тук
И тримата зам. кмета на Провадия са декларирали, че нямат банкови влогове, само кредити.
Милена Полизанова притежава апартамент и част от наследствено жилище и наследствени ниви. Със съпруга си притежават Мерцедес Е 250 и Форд Ка, придобити през 2015г.
Декларацията на зам.кмета Полизанова може да видите тук 

Общото между останалите двама зам. кмета – Анатоли Атанасов и Мухамедин Суфиян е, че двамата имат потребителски кредити взети от ВСК Провадия, което най – вероятно ще рече Взаимно спомагателна каса Провадия. Очевидно, такова чудо съществува в Провадия и се ползва от хората с постове във властта.
Анатоли Атанасов не е декларирал нищо на недвижимо имущество, има два автомобила Опел Астра и Ауди А6 – купен през 2016г. за 10 000лв. със заем. Има около 19 000 потребителски кредити, от които малко над 2 000лв. към Взаимно спомагателната каса Провадия.

Освен трудови доходи /заплата като зам.кмет в размер на над 21 000лв./ е декларирал 2 361лв. получени доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност като зам. кмет за 2017г.
Декларацията на зам.кмета Анатоли Атанасов може да видите тук
Последния зам. кмет Мухамедин Суфиян, нареден на опашката с назначението му от страна на кмета Филев, е декларирал два недвижими имота – един апартамент в Провадия и къща в с. Славейково, придобита чрез давностно владение. Личния му лек автомобил е Рено, купено през 2013г. Декларирал е, че дължи 20 925 лв. по потребителски кредити, от които малко над 5 000лв. към ВСК Провадия /Взаимно спомагателната каса Провадия/.

Декларацията на зам.кмета Мухамедин Суфиян може да видите тук

Той е получил 21 197 лв. заплата за 2017г. от бюджета на община Провадия.
Кмета Филев с годишна заплата около 35 000лв. и тримата му заместниците се оказва, че получават годишно от бюджета на Провадия около 100 000 лв. само като заплати. Командировъчните, парите за дрехи, служебните телефони и бензини, представителните, банкетите и т.н. не влизат в числото. Впечатление прави, че заместниците на кмета не умеят да спестяват колкото него. Така е било за 2017г., след още няколко месеца ще разберем как я карат сега през 2018г.

Подобни новини

Вашият коментар