Център за възстановяване на социалния живот отваря в Долни чифлик

Център за възстановяване на социалния живот отваря в Долни чифлик

Община Долни чифлик спечели финансиране по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, който ще се осъществи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 198 660 лв., а срокът на изпълнение на проекта – 18 месеца.
Проектното предложение цели изграждане на административен капацитет на служителите в община Долни чифлик чрез въвеждане на социалната иновация „Център за възстановяване на социалния живот“, изучаване на добри практики на интегрирани социални услуги, както и добри практики за възстановяване на социалната активност на хора с увреждания от държави членки на Европейския съюз. Проектното предложение предвижда оценка на постигнатите резултати и създаване на възможности за мултиплициране на резултатите чрез разпространението на Наръчник „Интегрираните социални услуги – за всеки според потребностите” и публикуване на информация в създадени партньорски мрежи за социална политика.
Основните дейности по проекта включват проучване и възможности за подобряване състоянието на социалните услуги на територията на община Долни чифлик, както и реализиране на пилотен проект за създаване на център за тяхното предоставяне на принципа на „едно гише“. Предвижда се и работно посещение за обмяна на опит в гр. Варшава – Полша и провеждане на Международна конференция на тема „Интегрираните услуги и тяхната роля за възстановяване на социалния живот“.

Подобни новини

Вашият коментар