Близо 100 деца са настанени в центровете за настаняване от семеен тип във Варна и Аксаково

Близо 100 деца са настанени в центровете за настаняване от семеен тип във Варна и Аксаково

Близо 100 деца са настанени в центровете за настаняване от семеен тип във Варна и Аксаково. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. През първото полугодие на 2018 година настанени в социална услуга от резидентен тип са били 21 деца. Според анализа на дейностите по прилагане мерки за закрила на детето на територията на община Варна и община Аксаково през първото шестмесечие на 2018 година в центровете за настаняване от семеен тип за здрави деца, те ползват дългосрочна услуга и рядко има движение. В двата центъра във Варна капацитетът е за 32 деца, а в Аксаково – за 15 деца. През изминалото полугодие има настанени две нови деца, които са били при близки и роднини, но се е наложило да бъдат изведени от тази среда. Центровете за настаняване от семеен тип за деца и лица с увреждане са пет с общ капацитет 60 места, като обикновено винаги е запълнен. Прекратяват се предимно при навършване на пълнолетие и се предават за последваща работа. Към 30 юни настанените деца с увреждане в центровете са 49.
източник: focus-news.net

Подобни новини

Вашият коментар