Кое е най-важното качество на партньора?

Кое е най-важното качество на партньора?

Генетично изследвана откри кое е най-важното качество у партньора, по-важно дори и от начина, по който той или тя изглежда. Оказва се, че е много по-вероятно хората да се оженят или омъжат за партньор, който има сходно ниво на интелект с тях. Резултатите показват, че когато се търси партньор хората търсят сходство със себе си.

Интелигентността, както много други черти у един човек се регулира от нашите гени. В този смисъл хората търсят партньори със сходни генетични черти.

“В общия случай хората не избират своите партньори на случаен принцип. По пътя на търсенето на най-подходящ партньор сред най-силно значимите качества на другия са неговия интелект и постижения в образованието”, коментират авторите.

Когато обърнете внимание на произволна дълготрайна двойка ще откриете забележителни сходства между техния интелект и тяхното образование. Резултатите са дошли след ДНК изследване на 1600 женени двойки или двойки, живеещи на партньорски начала.

“Последиците от избирането на партньори в живота на базата на техните интелектуални и образователни качества са от изключителна важност за обществото и генетичното му развитие. В този смисъл този механизъм има важна еволюционна роля за развитието на бъдещите поколения”, обясняват авторите.

“Възможно е той да увеличи социалното неравенство в някои обществени аспекти като образование и доход. А когато нарастващото обществено неравенство нараства, задвижвано от биологично неравенство, неравенствата в обществото може да станат още по-трудни за преодоляване и ефектите от избирателното намиране на партньор може да се акумулират с всяко поколение”, завършват те.

източник: Lifetime.bg

Подобни новини

Вашият коментар