Парламентът реши акциите в дружествата да са само поименни

Парламентът реши акциите в дружествата да са само поименни

Парламентът прие окончателни промени в Търговския закон. Депутатите решиха акциите да бъдат само поименни,а не както и досега и на преносител.

Издадените до влизането в сила на прмените акции на приносител или заместващите ги временни удостоверения трябва да се заменят с поименни. 9 месеца след влизането в сила на закона дружествата, издали акции на приносител, са длъжни да измнят уставите си.

В случай, че акционер не предтсави за замяна притежавани от него акции на приносител или заместващи ги удостоверения, дружеството трябва да ги обезсили. Акцинер с обезсилени акции има право да поиска дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години след обезсилването.

Законът влиза в сила от дена на обнародването мъ в “Държавен вестник”.

pik.bg

Подобни новини

Вашият коментар