Девня представи своя  топ бюджет за 2019г. Девненци ще се сдобият с басейн.

Девня представи своя топ бюджет за 2019г. Девненци ще се сдобият с басейн.

Днес на публично обсъждане в Девня бе предложен и разгледан проекто – бюджета за 2019г. на Община Девня. Покана за обсъждането до жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица, отправи кмета на Община Девня.

Проекто – бюджета на Девня за 2019г. е амбициозен и е в топ класацията в областта. Ето и някои от предвидените средства по дейности.

Предвидени са и средства за изграждане на нов стадион и басейн в размер на 1 500 000 лв. Така Девненци ще се сдобият с басейн. През изминалата година градски басейн се изгради във Вълчи дол, за сметка на това басейна в Провадия, изграден преди 1990г. е занемарен от общинските власти и се руши и пустее. Това дава абсолютно право на девненци за пореден път и напълно заслужено да оправдаят тенденцията в последните години, че задминават по всички показатели втората по големина община във Варненска област – община Провадия.

В бюджет 2019г. са предвидени 1 000 000 лева за рехабилитация на уличната мрежа и 2 062 781 лева за изграждане на нов път между община Девня и община Белослав.

Всички тези амбициозни цели и постижения са и в ситуация при която Община Девня е лишена от обща изравнителна субсидия, заедно с още 19 общини.

През 2019 година както и в предходните години СУ Васил Левски отново ще получи като дарение сума за издръжка на децата в професионалните паралелки след реализиране на идеята на Кмета на Община Девня съвместно с частни инвеститори от региона.

За поредна година е предвидено децата посещаващи детските заведения да бъдат освободени от заплащане на такса , както и ползвателите на детска млечна кухня.

Също така е предвидено финансиране на детските градини местен ангажимент с 264 000 лв.
Предвидени са 161 980 лева и за Центъра за личностно развитие.

Дейността на МБАЛ ЕООД за болнична помощ ще се дофинансира от общината с 75 000лв.

През 2019г. са предвидени 182 300 лв. за основен ремонт на сградата, където се помещава читалище „Отец Паисий“, както и основен ремонт на пазарчето и пространството пред читалище “Просвета“ и основен ремонт на втори етаж в сградата на МБАЛ Девня, и откриване на дом за стари хора.

През 2019г. се предвижда и са заделени средства за изграждането на ново улично осветление на територията на Община Девня. За осъществяването вече има одобрено финансиране в размер на 425 000 лв. от НДЕФ, предвидени 450 000 лв. самоучастие на Община Девня и 524 000 лв. финансиране чрез ЕСКО договор.

Подобни новини

Вашият коментар