Когато има химия

Когато има химия

Всичко е наред, когато има химия. Особено за икономиката на държавата, като химическото производство през 80-те години на миналия век е било едно от най-развитите, а към днешна дата остава силно ориентирано към експорт.

През изминалата 2017 г. първите 25 компании от химическата индустрия са реализирали с 1.8 млрд. лв. повече приходи спрямо година по-рано. Макар силният ръст на оборотите да идва основно по линия на няколкото производителя на горива и биокомпоненти, общата картина показва, че само при единични компании има регистриран лек спад на приходите, като при останалите те вървят нагоре.

Девня, центърът на износа

Компанията с най-висока рентабилност сред първите 25 компании от химическата индустрия е производителят на калцинирана сода “Солвей соди”. Мажоритарен собственик на дружеството е Solvay Sisecam Holding (97.94%), в който 75% държи белгийската група Solvay, а 25% са на турската Sisecam. В края на юни миналата година към дружеството се вля дъщерното “Девен”. През миналата година “Солвей соди” е произвело около 3% повече сода като обем и приходите на компанията за 2017 г. са 482 млн. лв., а печалбата е 165 млн. лв. – с 5 млн. лв. по-висока спрямо година по-рано. Седемдесет и пет процента от продукцията са предназначени за износ, а останалото е за стъкларските заводи на Sisecam в Търговище.

Сред компаниите с голям ръст на приходите с адрес Девня е “Алифос България”, собственост на белгийската Ecophos. През 2002 г. компанията изгради изцяло нова фабрика, като произвежда различни видове фосфати, които се използват във фуражната индустрия.

Друга силно експортно ориентирана компания отново от Девня е торовият завод “Агрополихим”. Традиционно българската торова индустрия разчита основно на външните пазари, като вносът на вътрешния малък пазар, който е по-малката част от бизнеса, е около 20%. “Агрополихим” работи за пазарите в Централна и Източна Европа, Близкия изток, Северна и Южна Америка. Заводът в Девня беше приватизиран през 1999 г. от Acid & Fertilizers. За последните 7 години инвестициите в него са около 230 млн. лв. За следващите 5 години са планирани още 250 млн. лв. инвестиции. През 2017 г. компанията достигна рекордно ниво на продажбите от 853 хил. тона. От края на миналата година “Агрополихим” е увеличила производството си на някои традиционни продукти, което й помага да продава на пазари като Латинска Америка и Бангладеш. Разширява се и портфолиото, като сложните комплексни многокомпонентни продукти отварят път към покриването на по-тесните нужди на местния и на регионалния пазар. Инвестирано е и в национална логистична мрежа за течни торове. Предвижда се и изграждането на терминал за обработка на зърнени продукти, който трябва да бъде завършен до ноември 2019 г. С него компанията ще може да предложи услугата съхранение и обработка при експорт на зърно на ключови клиенти.

Kapital

Подобни новини

Вашият коментар