Съдът доказа че обществените поръчки в Провадия са нагласени. Наказанията – над 100 хил.лв.

Съдът доказа че обществените поръчки в Провадия са нагласени. Наказанията – над 100 хил.лв.

Три финансови корекции са наложени на Община Провадия по три проекта, финансирани от Европейския съюз. Филев е обжалвал решенията за наложените наказания, но Административен съд е потвърдил, че обществените поръчки по проектите са направени от общината в нарушение на правилата, че решенията за корекциите са правилни и Община Провадия трябва да си понесе негативите. Естествено, обществените поръчки са правени от доверени на Филев лица.

По проекта за саниране на три жилищни блока на ул.Трети февруари №8, на ул. Райко Даскалов” №4 и на ул.Янко Сакъзов № 39 са открити нередности при обществената поръчка. Стойността на наказанието е 5% от стойността на договора за саниране и по – точно 42 461,31 лева с ДДС.

По проекта за ремонт на Читалище Алеко Константинов /Театъра/ стойността на наказанието е 10% от стойността на договора за саниране, т.е. около 85 000 лв. с ДДС.

По проекта за саниране и ремонт на ОДК стойността на наказанието е 5% от стойността на договора за саниране, което прави около 12 500 лв. Общо по трите проекта няма да бъдат верифицирани около 140 000 лева, което означава, че Община Провадия трябва да разплати тези пари на строителите от джоба на провадийци.

Всичките са наложени за нарушения при провеждането на обществените поръчки за строителството. Нарушенията и нередностите са установени при извършване последващ контрол по Закона за обществени поръчки за възложеното от Филев строителство.

При санирането на трите блока обществената поръчка е била направена по начин, по който общината е понижила възможността за избор на по-конкурентна оферта, като не е допуснала неопределен потенциален кръг от участници да подадат оферта .

По този проект една от строителните фирми изпълнители е лично познатата на кмета Филев „М.Н.Строй” ООД.

Санирането на блоковете в Провадия не убягна и от полезрението на националните медии, то беше обект на публикации в рубриката „Пълен абсурд” в „Моята новина” на Нова ТВ и „Аз, репортетът” на БТВ.

При обществената поръчка за Театъра са констатирани нарушения при подбора и критерии за възлагане на конкретна строителна фирма, както и Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата, което води до незаконосъобразно отстраняване на участници – други строителни фирми. При ОДК, също е установен въведен неправомерен критерий за подбор на изпълнител.

Прави впечатление, че в комисиите при всички тези търгове е участвал Пеньо Ганев. Известно е, че той участва в повечето проекти на Филев, в които се касае за строителство и е в постоянен контакт със строителите, което Сигурно е поради естеството на работата му и поетите ангажименти.

От хазната на общината трябва да се платят допълнително около 6 000лв. разноски по заведените от Филев дела, с които се е опитал да оправдае нарушенията направени при обществените поръчки за санирането.

Дали ще изхарчи още толкова да обжалва и тези решения, още незнаем.

ПОСЛЕПИС НА ПРОВАТОН: послеписа е до онези общински съветници, които макар да има писмени доказателства публикувани в официалните сайтове на властите в България, хем не си правят труда да прочетат два документа, какво се случва с Община Провадия, хем когато ПРОВАТОН цитира официални документи /като документите и съдебните решения за Пречиствателната/ не вярват и се излагат подмазвайки се на Шефа си изтъквайки, че „не трябва да се вярва на Един сайт” – Уважаеми, ако не вярвате, пратете ни запитване, ще ви изправим три линка да прочетете три съдебни решения, ако ви е срам от нас питайте директно в съда, оттам ще ви кажат. И още нещо – съвсем скоро ще публикуваме нашето разследване по оная среща, която ви направи Филев след нашата статия за Пречиствателната и за огромната наложена санкция на общината от около 4,8 милиона лева за нарушенията там. Статията ще бъде за вашето поведение и как не прочетохте един официален документ да видитe, че не го казва “Един сайт”, а съда на България.

ДО ЧИТАТЕЛИТЕ НА ПРОВАТОН: Скоро очаквайте разследване на ПРОВАТОН за един от тези три проекта споменати по-горе, разследване за едно друго саниране в Провадия, с без/контролието на общината и третото ни разследване за изпълнението на един по-малък проект, в който ясно личи как общината „контролира” строителите, та чак „кърти” от защита на едни интереси – ще видим кои – на обществеността и гражданите ли? или на строителните фирми?.

Подобни новини

Вашият коментар