В Черноок е едно от стотината вековни дървета в България

В Черноок е едно от стотината вековни дървета в България

Днес в България има около 104 вековни дъбови дървета. Те са обявени за защитени от закона дървета и са вписани в регистрите на Министерството на околната среда и водите и Регионална инспекция по околната среда и водите.
Едно от тези редки вековни дървета се намира в село Черноок, община Провадия. Вековното дърво е записано под номер 78 в Държавния регистър.
Най – вероятно в миналото районът е бил покрит от обширни, гъсти, вековни дъбови гори.
Летния дъб от село Черноок с код в регистъра: 78 е от вида  обикновен (летен) дъб (Quercus robur)

Вековното дърво попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите Варна и е под техния постоянен надзор, според нормативните актове. Също така и под надзора на Регионална дирекция по горите РДГ Варна и ДГС Провадия.
Тъй като дървото е защитено от закона, посегателството над него е изключително забранено, а от друга страна е морално недопустимо.
То е обявено за защитено от закона през далечната 1967г. със Заповед No.2276 от 05.12.1967 г. обнародвана в бр. 43/1968 на Държавен вестник. Към датата на обявяването през 1967г., дървото е било 300 годишно.
Към сегашния момент реалната възраст на вековния дъб от Черноок е  около 352 години. Височината му е 18 метра и има  периметър  5.0 метра.
Местните хора го наричат Мешето и казват, че е още по – старо. Под него са се подслонили хиляди пътници, събрали са се семейства, било е място на явки, с него са израсли поколения.

Подобни новини

Вашият коментар