Община Дългопол разполага с девет училищни автобуса, с които се извозват близо 450 деца

Община Дългопол разполага с девет училищни автобуса, с които се извозват близо 450 деца

Община Дългопол разполага с девет училищни автобуса, предоставени от МОН за нуждите на общинската транспортна схема. С тях се извозват близо 450 деца. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Община Дългопол.

Професионалното обучение в общината е съсредоточено в СУ “Св. Климент Охридски” в Дългопол с прием след завършен VII и VIII клас. Паралелките са с професионална насоченост по хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг, професионален готвач, производство на културни изделия и напитки, икономика и информационно осигуряване.

В СУ “Назъм Хикмет” в село Медовец се осъществява обучение по професионално направление за растениевъдство и животновъдство – професия „Растениевъд“ и „Полевъд“. В Обединено училище “Христо Ботев” в село Цонево учениците получават първа степен на професионална подготовка за специалността „Икономика и информационно осигуряване“. В община Дългопол има и Център за подкрепа и развитие на личността.

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в клубовете, кръжоците и школите в училищата, спортните клубове и читалищата. Тя е приоритет и на цялостната дейност на извънучилищните занимания, допълниха от администрацията.

Ежегодно от общината се класират деца на международни, национални, регионални и областни състезания, конкурси и олимпиади. През годината е оборудван компютърен кабинет в ОбУ „Христо Ботев“ в село Цонево на стойност 20 000 лева.

Фокус

Подобни новини

Вашият коментар