Санирането на Театъра в Провадия – множество несъответствия (част 1)

Санирането на Театъра в Провадия – множество несъответствия (част 1)

Открити нередности при провеждане на обществената поръчка на проект финансиран по ОП „Региони в растеж  2014- 2020” – за обновяване на енергийната ефективност на НЧ„Алеко Константинов – 1884” и „Сапарева къща” бяха потвърдени от Съда буквално преди няколко дни. Санкцията наложена дотук е около 80 000 лв. Има ли още несъответствия между документациите за санирането на Читалището и реалното изпълнение предстои да се направят проверки. ПРОВАТОН отново ще открехне завесата!

Строителството на НЧ„Алеко Константинов – 1884 или т.нар. Театър на Провадия е започнало така

Наличието му е било и е от особено значение за провадийци. То не трябва да е подчинено на моментното битуване на мнението на „Господин Еди кой си” и „Госпожа Еди коя си”. Още за създаването си Провадийския Театър е събрал провадийци на митинг срещу решение на общинския съвет /за това може да четете в следващата част/. Така е почнало с профани, така си и отива, очевидно.

КАКВО СТАВА В ДНЕШНО ВРЕМЕ

Разплатени са хиляди левове за съставяне на документи, проекти, строителство и т.н. сумирани разплатените и тези които трябва да бъдат платени скоро ще мине  800 000 лв.

През 2016г. е изготвен Доклад по обследване на енергийната ефективност от Трауминвест ЕООД. Дружеството, рекламира на ел.страницата си проекта, като проект в чиято организацията е участвало като изпълнител. На официалната страница на Община Провадия са публикувани документите по Обществената поръчка с данни за строежа. От тези документи се вижда какво е трябвало да се направи:

ОСНОВИТЕ

Основите на ОНЧ „Ал. Константинов” са изпълнени от каменна задария, която не е в добро състояние. Установени са няколко места с компрометирана каменна зидария, отделно от това се забелязват просмуквания на вода от почвата през нея.

Мерки за отстраняване – препоръчва се външна или вътрешна хидроизолация на сутеренните каменни стени и подбиването им и изпълнение на нов стоманобетон под тях, след разработване на конструктивен проект.

Коментара на ПРОВАТОН: според работник участвал в строителството основите на сградата не са подбивани, не е копано под основите и не е правен, изливан, изграждан и т.н. нов стоманобетон под основите. С една фраза – „Няма такова нещо”. Ако работника ни лъже или тайно от него са били усилени основите, Филчо със сигурност ще опровергае ПРОВАТОН. Но, надали!

ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ

По отношение на подовите настилки – в проектната документация и докладите е констатирано следното: В пода на коридорите и помещенията на всички нива са констатирани пукнатини в подовите настилки. В плочите гледани от долните етажни нива също се забелязват пукнатини. Предложените мерки за отстраняване са: репариране на подовите настилки и компрометираните тавански мазилки.

Репарирането на под е поправка на подовата настилка.  В повечето случаи пукнатините се прорязват (отварят) с подходящ инструмент, обикновено диамантина и се запълват  и изграждат с подходяща репационна смес. Долу-горе изглежда като на снимката горе, която е илюстративна. В нашия случай с Театъра в няколко документа е посочана и преценена дебелината и материала.

В ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА е предвидена Топлоизолация на под чрез полагане на 5см екструдиран пенополистирол, тъй като са констатирани пукнатини в подовите настилки. Същото е заложено в тръжната документация  на ОП.

Може и да е заложено при търга и кандидатстването по проекта на полагане на 5см екструдиран пенополистирол, тъй като са констатирани пукнатини в подовите настилки на Театъра, така са взети парите, така е спечелен проекта, така е спечелен търга, но каква е действителността и реално има ли репариране – поправка – ремонт на пода на Театъра…

Към септември 2018г., въпреки след приключване на изпълнението на ОП, което се подразбира от това, че Читалището е въведено в експлоатация и е открито за провеждане на публични мероприятия, по цепнатините на пода и мръсотията по ъглите се установява, че липсва извършена дейност по това перо на обществената поръчка.

Към момента на провеждане на Конкурса Светослав Обретенов се видя от хората, че ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД – 5см екструдиран пенополистирол не е изпълнена в коридорите и основната зала на сградата, въпреки, че са заложени 1000кв.м. топлоизолация на под в ОП.

ПРОВАТОН: в следващата статия четете как се направи ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИТЕ СТЕНИ /ооо брутално – с обществена поръчка в Провадия/, НЕИЗПЪЛНЕНИ ли са дейности И ВЛОЖЕНИ ЛИ СА В РЕМОНТА МАТЕРИАЛИ, КОИТО СА БИЛИ ПРЕДВИДЕНИ В ПОРЪЧКАТА и КОИ са замесените.

За наложените досега глоби по проекта – четете тук:

Съдът доказа че обществените поръчки в Провадия са нагласени. Наказанията – над 100 хил.лв.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар