Чрез реализацията на проект „Общинско социално предприятие“ Община Дългопол е осигурила заетост на 39 души

Чрез реализацията на проект „Общинско социално предприятие“ Община Дългопол е осигурила заетост на 39 души

Чрез реализацията на проект „Общинско социално предприятие“ Община Дългопол е осигурила заетост на 39 души. Това се посочва в отчета на кмета на Община Дългопол Георги Георгиев за изпълнение на Програмата за управление на Община Дългопол за периода 1 януари – 31 октомври. Проектът за социален домашен патронаж е по бюджетна линия „Развитие на социалното предприемачество“, а договорът е на стойност 390 530 лв. По проекта е осъществен ремонт на съществуващи помещения в приземния етаж на Медицински център 1- гр. Дългопол, бивша млечна кухня, след което е доставено и обзавеждане. Заетите лица приготвят и доставят храна, помагат за поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания, осигуряват съдействие за закупуване на лекарства и помощни средства, общуване и поддържане на социални контакти.

Фокус

Подобни новини

Вашият коментар