Съд разкри липса на сметосъбиране, за което събират пари в община Суворово

Съд разкри липса на сметосъбиране, за което събират пари в община Суворово

Съдебен спор дали да се плаща такса смет, ако действително не е извършена такава услуга, се разви между Община Суворово и търговско дружество от с. Баново, община Суворово.

На  търговеца е бил връчен  Акт за установяване на задължения от инспектор КРД при община Суворово за заплащане на задължения за твърди битови отпадъци   за периода 2015 – 2016 г. в размер от 240лв.

В резултат търговеца е отнесъл спора до съда с твърдение, че определянето на това задължение е незаконосъобразно, тъй  като не са налице данни относно честотата на  доставяне на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ и че такава такса  се дължи  за реално предоставена услуга, което в случая  не е налице.

Търговеца от с. Баново, общ. Суворово посочва, че услугата сметоизвозване на територията, на която се намира недвижимия имот, собственост на дружеството, не е извършвана.

В своя защита кмета на община Суворово твърди, че  от 2009 г. на територията на с. Баново има редовно сметосъбиране със съответния брой контейнери, местата на които от  поставянето  им до настоящи момент не е променено.  Представят се протоколи за поставени 155 бр. контейнери за общо 6 села в т.ч. и с. Баново и схема за поставяне на контейнерите в с. Баново.

В делото е представено и писмо от самия кмет на Община Суворово, което гласи:

„Представената схема за поставяне на контейнери  за село Баново съществува отпреди повече от 10 г. и не бе намерен документ, с който схемата е одобрена от компетентен орган. Схемата не представлява част  от договор за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци..“

Съда приема, че представената схема за поставяне на контейнери не съставлява годно доказателство, способно да установи обстоятелства и факти във връзка с доставянето на услугата сметосъбиране и сметоизвозване на територията, за която се отнася и не може да  представлява официален свидетелстващ документ, като взема предвид изявлението на кмета за пълната липса на информация за автора на схемата. След като самата община не може да удостовери, че документа е одобрен от компетентен орган и липсата на други доказателства, че реално е извършвано сметосъбиране, то какви пари се иска от граждани и търговци е въпроса на самото дело.

С решението си съда постановява, че исканата сума за такса ТБО за 2015 и 2016г. не се дължи, тъй като реално предоставяне на услугата в района на имота не се доказва от Община Суворово.

Така със съдебно решение се разкрива липса на места на сметосъбиране, за което събират пари в община Суворово. Ако управителя на дружеството не бе повдигнал пред съд въпроса, щеше да плати едни пари за услуга, която реално не се предоставя.

Оказва се, че хората плащат за услуги, които не се извършват.

 

Подобни новини

Вашият коментар