ОСНОВАХА МЛАДЕЖКИ КЛУБ В БЯЛА

ОСНОВАХА МЛАДЕЖКИ КЛУБ В БЯЛА

2019 година в Бяла започва с добри новини.
На 22 януари бе проведена информационна среща във връзка с учредяването на Младежки клуб „Бяла“. На срещата присъстваха младежи и подрастващи от различни възрастови групи и с различни интереси. Събитието бе организирано от основоположниците на идеята за новата организация в Бяла – Христина Келисакиева – Колева, Данаил Петров и Пеньо Ненов.
Младежки клуб „Бяла“ ще бъде самостоятелно юридическо лице, чиято мисия е да осъществява дейност в обществена полза, обединявайки на доброволен принцип младежи от различни възрастови групи.Основни цели на проекта:
#Подпомагане личностното изграждане и развитие на младите хора, чрез включването им в образователни програми и общественополезни дейности.
#Противодействие на негативни социални явления, разпространяващи се в младежките среди, като престъпност, наркомания, и др.
#Приобщаване на младите хора към постиженията на съвременния свят, подпомагане участието им в международни програми и инициативи. Стимулиране свободния обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и сътрудничество.
#Адаптиране на положителния европейски и световен опит в образованието и работата с младежите и насърчаване интеграционните процеси в това направление.

Тези цели ще бъдат постигнати, чрез различни дейности, част от тях са:
• организиране на клубове по интереси;
• организиране на доброволчески инициативи и благотворителни кампании;
• организиране на спортно-туристически дейности
• организиране на семинари, дискусии, кръгли маси, майсторски класове, консултации, състезания, изложби и др.
• участие в неформални обучения – гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други;
Идеята за създаването на младежки клуб в Бяла се радва на голям интерес от страна на подрастващите, на първата среща присъстваха над 50 деца. Реализирането на първите дейности се очаква да започне още в началото на месец февруари.

Автор: www.byala.org

Подобни новини

Вашият коментар