Филев с остро изказване за пенсионерските клубове в Провадия

Филев с остро изказване за пенсионерските клубове в Провадия

На 30.01.2019 год. по време на сесия на общинския съвет Провадия, Филев каза мнението си за пенсионерските клубове в провадийска община.

Откровеното кметско излияние бе в резултат на питане защо е намалена с 1 000лв. общинската субсидия за пенсионерските клубове. На обществено обсъждане е бил даден отговор, че клубовете не могат да усвоят всички тези пари, а един вид са спестили и в питането се изразява опасение, че с намаляне на субсидията, за да не се стигне до намаляне и догодина, клубовете ще харчат отпуснатите пари принудително, вместо да спестяват. В отговор Филев изказва мнение, че клубовете как да се превърнат в туристически фирми. Цитат на неговото изказване:

Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия:

„Знаете, че след предложението, което беше гласувано миналата година се приеха правила, по които да се разходват тези средства. Правилата са по закона за публичните финанси и Закона за бюджета. Основно допустимите разходи са, ще го кажа така – основно допустими разходи се извършват за поддържане на материалната база. Самата функция е пенсионерски клуб. Място, където хората да се съберат. Това е ангажимента на общината. Да им осигурим мястото, осветлението, отоплението. Тези шест гласувани и изразходвани пет хиляди са основно за подобряване на материалната база по искане на клубовете. Седемнадесет клуба са си използвали деветдесет процента от средствата, а повечето сто процента. Няма как, когато сме коментирали и в Сдружението на общините пенсионерските клубове да се превръщат в туристически фирми или нещо друго. Не е функцията такава. Ако някой някъде дава средства на пенсионерите, то не е по този ред. Ние поддържаме материалната база, за да осъществим дейността. Тази неправителствена организация да може да отиде там, да се съберат хората и да си комуникират по между си. Всичко друго е читалища, самодейни състави, 16 регистрирани по законите или школи, но не и пенсионерски клубове. По този ред даваме средства за това. Имайки предвид, че част от материалната база е вече подобрена, трудно биха изхарчили и тези 5 000 лв. Това е моето мнение, защото нещото, което са купили предната или по-предната година да се е счупило. Освен това, ние в дейността имаме доста средства за издръжка. Включително влиза осветление, отопление и т.н. Тези 1 000 лв. винаги можем да ги преместим, ако са необходими. Ако настъпи такава необходимост. Искам да обясня, че ние поддържаме клуб. Всичко останало са дейности, които те сами трябва да си финансират-излизането им извън общините, съставите. Това не е функцията на пенсионерския клуб. Функцията е мястото, където хората да се съберат и да прекарат деня си заедно, да си помогнат един на друг. Има случаи в момента в града сутринта, като отиде човека седи до вечерта там, за да не пали в къщи печка и да не харчи средства, защото пенсиите не са големи. Това е смисълът на дейността.“

След като Филев изказва категорично позицията си, че пенсионерския клуб е място където пенсионера може да седи от сутрин до вечер, да си комуникира и с другите седящи пенсионери, някой път само и само да не запали печка вкъщи, но не и да участва в организирани социални мероприятия извън общината със субсидията на клуба, се изказва ПЕНСИОНЕР.

Пенсионерът е Пенка Николова, която е отговорник по организационните въпроси към „Съюз на пенсионерите 2004“. Изказва се в края на сесията, във времето предназначено за изказвания, мнения и предложения на граждани. Тя насочва вниманието към заявление внесено в общината, с копие до общински съвет, но от поведението на общинските съветници става ясно, че то не е достигнало въобще до тях. Ето и цитат от изказването на Николова:

„Поставям въпроси, които касаят не мен, а касаят ВСИЧКИ пенсионери от ВАШАТА община.

Заявлението е от 15 януари. Целта беше всички общински съветници да са запознати с това заявление. Както разбирам, то не е стигнало до Вас. Явно времето между първия и втория етаж. Не знам.

Какви са ми въпросите? Г-н кмет, в качеството ми на отговорник по организационните въпроси се обръщам към вас за да получа отговори, касаещи цялата организация. Първо – Защо средствата отпуснати, …от 6000 лв. тази година субсидията да бъде намалена на 5 000 лв.?

Кои клубове не са усвоили средствата и общината има ли информация за причините?

…Самите правила за изразходване на тези средства те не бяха ли изработени твърде късно от общинската администрация? Веднага се позовавам, че на 06.07.2018г. бяхме събрани при г-жа Полизанова, които ние трябваше да обсъждаме тези правила за изразходване на средствата. Това е месец юли. След това имаше още едно заседание и може би тогава са били приети тези правила. Правилата, аз, когато ги гледах и съм ги получила – няма дата, годината е ясна, но датата и месеца, когато те са приети. Може би е недостатъчна публичността за онези пенсионерски клубове, как да изразходват средствата, които са извън „СП 2004“. Защо именно там не са изразходвани тези средства? Може би общинската администрация има отговор. Освен това. Четвъртото ми питане към Вас. Правилата за изразходването на тези средства, смятам, че са ограничителни. Точка трета от правилника. Бих искала да знам – С кой документ, с кой акт, наредба ограничават изразходването им само в рамките на община Провадия? Трябва да знаете, че аз съм се опитала и съм се постарала да имам твърде достатъчна информация как тези средства се изразходват в останалите общини не само в област Варна, но в други области в страната… „

Очевидно, че пенсионерите са обидени от отношението на Филчо Филев към тях и поставените им  териториални ограничения. Как може всички кметове в областта да се грижат за пенсионерите си по всевъзможни начини, само Филев да не ги брои за живи?

Очевидно е и безочливото мнение и отношение на кмета към възрастните хора, които въпреки възраста си се чувстват млади в душите си.

За отговора на Филев и за това как пенсионерката ги направи на пух и прах, четете в следващата ни статия.

ОГЛЕДАЙТЕ СЕ ПРОВАДИЙЦИ!

Вижте какво се случва във всички други общини. Докога ще търпите един човек мислещ единствено и само за собственото си благоденствие! Е и може би на още един или двама души – Марин Пенчев, Кирил Радев и естествено неговото копие Анатоли Атанасов.

ИДВАТ ИЗБОРИ! ВИЕ РЕШАВАТЕ!

Подобни новини

Вашият коментар