ОБНОВИХА ГИМНАЗИЯТА ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ С ЕВРОПАРИ, МОДЕРНИЗИРАТ И СКИ ПИСТАТА В ОБЩИНАТА

ОБНОВИХА ГИМНАЗИЯТА ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ С ЕВРОПАРИ, МОДЕРНИЗИРАТ И СКИ ПИСТАТА В ОБЩИНАТА

Гимназията по селско стопанство в село Стефан Караджа бе изцяло обновена с европейски средства. Проектът „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа – Община Вълчи дол” се финансира по ОП „Региони в растеж“ и е на обща стойност 1 299 347.02 лв. Той е стартирал на 21.12.2016 г. и ще приключи на 14.06.2019 г. Бенефициент е Община Вълчи дол, съобщи нейният кмет Георги Тронков на пресконференция в Областния информационен център-Варна.

Проектът „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа – Община Вълчи дол” е насочен към подобряване и развитие на образователната инфраструктура и постигане на високо ниво на енергийна ефективност в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол. Училището не е ремонтирано от построяването си през 1956 година.

По проекта е обновена материалната база, осигурено е съвременно оборудване и обзавеждане на училището, внедрени са мерки за енергийна ефективност. Създадена е възможност за целодневна организация на учебния процес чрез осигуряване на помещения за извънучилищни занимания, за обучение и отдих. Покривът на двуетажното здание е ремонтиран основно, в гимназията е изграден и чисто нов физкултурен салон. На всеки преподавател е осигурен лаптоп.

Една от целите на проекта е да се гарантира достъп и равнопоставеност на хората в неравностойно положение до професионалната гимназия, с което се дава възможност за социалното им включване и тяхната бъдеща реализация.

Целева група по проекта са 180 ученици в Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство и техните родители, както и педагогическият и помощен персонал, ангажиран в учебното заведение.

Постигнатите резултати по проекта ще бъдат надградени с безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, която се финансира по две оперативни програми едновременно – „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Вълчи дол е единствената варненска община – бенефициент по интегрираната процедура, финансирането по която е 900 000 лв.

Със средствата се цели подобряване достъпа до заетост, активиране на икономически неактивни лица, посредничество за намиране на работа, професионално информиране и консултиране, предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност. Ще бъде създаден център за интеграция на деца в риск, а техните родители ще бъдат обучени за лични асистенти. По проекта ще бъдат изградени лятно и зимно училище за отдих на учениците.

Очаква се до месец Вълчи дол да придобие 100% от собствеността на ски пистата в общината, част от която до момента е била на Ловно-рибарското дружество, съобщи още Георги Тронков. Амбицията на кмета е администрацията да кандидатства с проект по Програмата за развитие на селските райони и с европейско финансиране влекът да бъде удължен, а към пистата да се направят хотелска част и ски училище за деца.

Подобни новини

Вашият коментар