188 души от Долни чифлик на възраст до 29 години са обхванати от Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта през 2018 г.

188 души от Долни чифлик на възраст до 29 години са обхванати от Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта през 2018 г.

188 души от Долни чифлик на възраст до 29 години били обхванати от Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта през 2018 година. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Варна кметът на Долни чифлик Красимира Анастасова. По думите й от всички обхванати в програмата безработните младежи на възраст до 24 години са били 80. Най-голямата част от тях са постъпили на работа на първичния пазар на труда – 105 души.

Друга голяма група са устроените на работа по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 62 лица, следвани от устроените по програми за заетост – 11, и 1 – по мярка за заетост. През 2018 година в Общината работа са започнали 1107 безработни, а в обучение са включени 64 души. По програми за обучение и заетост работа са започнали 69 безработни, по насърчителни мерки за заетост – 10, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 година” – 123. Най-голямата част от започналите работа през 2018 г. са устроените на работа на първичен пазар на труда – 839 безработни. Създадено е Общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. По думите на Красимира Анастасова през миналата година са били устроени на работа общо са 751 души в неравностойно положение, а тях безработните на над 50-годишна възраст са 391, безработни с трайно намалена работоспособност – 89, и продължително безработни лица от над 1 година – 83.

Проектът за създаване на Общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ със субсидия от 391 020 лв. С проекта се цели подкрепа на професионално развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и създаване на условия за подкрепа на социалното предприемачество и повишаване на ефективността на социалните предприятия чрез развитие умения и компетентности на хората, заети в общинското социално предприятие.

Подобни новини

Вашият коментар