Водопадът на село Поляците, община Дългопол

Водопадът на село Поляците, община Дългопол

Малко известен водопад има на територията на община Дългопол. Най – близо до него е и най – лесно се стига от село Поляците. Затова местните го наричат водопадът на Поляците. Иначе се намира в землището на село Лопушна. Той се нарича “Куза скока”.

Водопадът е труднодостъпен. Природата около него е особено  очарователна. Има и една особеност – водопадът е скрит в каменна клисура и почти никога не се огрява от слънце.  Затова и неслучайно малкото познаващи го планинари го нар. „Водопадът, който не вижда слънце”.

Водата се спуска от 10 м и образува малко езерце.  10-метровата каскада в Източна Стара планина не е често посещаван поради отдалечеността и нередовния си дебит – тече основно при пика на снеготопенето и силни дъждове.

Препоръчва се да се посети пролетно време. През лятото може да няма достатъчно вода. Над водопада има стара чешма с 4 чучура и отлична вода.

За да стигнете до него – тръгва се от село Поляците. Маршрута отнема около час леко ходене. Малко след като се влезе в селото трябва да се отбиете наляво по черен път, който слиза покрай селскостопански постройки и води към местните ниви. За ориентир могат да ви служат два отчетливи хълма на Юг (виж снимките), като целта ви е да стигнете до подножието на хълм А, откъдето тръгва ясна пътека към гората, която ще ви изведе в дерето малко под водопада.

След като слезете по пътя, малко след това в дясно се намират селскостопанските постройки (фиг. 2). След малко се минава по малък мост и отляво следват селските гробища (фиг. 3). Пътят продължава напред и  след около 700 метра се отбива наляво и пресича малко дере (фиг.4 и фиг. 5 ). След това навлиза в местните ниви, като от тук имате избор от няколко отклонения, за да стигнете подножието на хълм А (фиг. 6). Междувременно село Поляците остава зад вас на Север (фиг. 7). След плавно изкачване по пътищата обслужващи нивите ще стигнете до изходната точка, от където навлизате в гората и след мало се под водопада.

Можете да се изкачите по тясна пътека вляво от водопада и да го видита отгоре. Както и да опитате водата на старата чешма с 4те чучура.

Водопад “Куза скока” е описан в книгата „Фото – пътеводител на Българските Водопади”.

Подобни новини

Вашият коментар