В Провадия се организира фотоконкурс по повод празника на града на Цветница

В Провадия се организира фотоконкурс по повод празника на града на Цветница

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ПРОВАДИЯ – ЦВЕТНИЦА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ И НЧ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1884“ ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА: „БЪЛГАРЧЕ ОТ ПРОВАДИЙСКО“

Конкурсът има за цел да стимулира ЗАСНИМАНЕ НА КРАСИВИ, ЧАРОВНИ, УСМИХНАТИ ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА НА ФОНА НА ПРИРОДНИ, ИСТОРИЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И АРХИТЕКТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ОТ ПРОВАДИЙСКО като:

Крепостта Овеч; Най-стария градски и солодобивен център в Европа Провадия – Солницата; Скален манастир „Шашкъните“; Храм „Свето Благовещение“; Часовниковата кула; К-с „Ламбова къща“, Читалището, Сухата чешма и всички останали емблематични обекти на територията на общината. В композициите си авторите могат да дадат воля на въображението си и да използват допълнителни национални атрибути и елементи като например националния флаг, национални носии и други.

РЕГЛАМЕНТ

Във фотоконкурса няма възрастово ограничение за автора на снимката.
Снимките ще бъдат разпечатани от организаторите във формат А5. След предварителен подбор творбите ще бъдат подредени в изложба.

Във фотоконкурса всеки автор може да участва с най-много 3 актуални снимки и с не повече от един субект на фона на дадена забележителност.

ИЗИСКВАНИЯ

1. Снимките трябва да са цветни или черно – бели, в дигитален формат JPEG и да имат заглавие. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 1795 до 2480 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 300 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10 MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

2. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
– обработка на яркост и контраст;
– изостряне на изображението;
– прекадриране на снимката.

3. Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на следния електронен адрес: konkurs_provadia@abv.bg в срок до 08.04.2019г.
2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:
– заглавие на снимката;
– име на автора фотограф, електронен адрес и телефон за връзка;
– име на субекта от снимката, както и име на заснетата забележителност;
– за участници фотографи под 18-годишна възраст се попълва декларация по образец от родител/настойник;
– за субектите от снимката под 18-годишна възраст се попълва декларация по образец от родител/настойник;
3. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация, както и снимки, които не отговарят на минималните изисквания заложени в регламента.
4. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.
За носител на „Наградата на публиката” ще се гласува във фейсбук страницата на читалището: https://www.facebook.com/NCHAlekoKonstantinovProvadia/

Гласуването ще продължи до 17:30 ч. на 15.04.2019г.

НАГРАДИ

Авторите на отличените фотографии и субектите от снимките им ще получат грамоти и предметни награди.
1-ВА, 2-РА И 3-ТА НАГРАДА – ЗА ФОТОГРАФА И ЗА СУБЕКТА

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА

Определена с гласуване във фейсбук страницата на читалището.

Жури с председател фотографа Росен Добрев ще оценява фото творбите на участниците.

ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА И НАГРАЖДАВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 16 АПРИЛ 2019 г. ОТ 16:30 ч. В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПРОВАДИЯ.

Телефони за връзка и за повече информация: 0887 794 124 и 0897 835 594

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

Аз, долуподписаният/-ата ………………………………………………………………………………………………………………………………,
(трите имена на родителя)

родител на …………………………………………………………………………………………………………………….,
(трите имена на детето)

заявявам своето съгласие, че:

1. С регистрацията за участие в конкурса за фотография и при получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.
2. Предаденото произведение може да бъде разпечатано, сканирано, снимано, публикувано и използвано в изложба, различни издания, свързани с интернет страници и други некомерсиални материали и мероприятия за целите на конкурса.
3. Предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Читалището;

Дата: ……………………… Подпис:……………………….

Източник: Фейсбук

Подобни новини

Вашият коментар