Специализирана трудова борса се проведе в гр. Долни чифлик

Специализирана трудова борса се проведе в гр. Долни чифлик

На 21.03.2019 г. в Народно читалище „Изгрев 1919 г.“ в гр. Долни чифлик” се проведе специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, организирана от Агенцията по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна, и Дирекция „Бюро по труда” – Долни чифлик, по проект № BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”.

Трудовата борса бе открита от Сийка Коева – директор на ДБТ. Официални гости на събитието бяха Красимира Анастасова – кмет на община Долни чифлик, Костадин Самарджиев – заместник-кмет на община Бяла, и Даниела Петрова – секретар на община Аврен.

В трудовата борса взеха участие 24 представители на работодатели, които обявиха общо 152 свободни работни места за длъжностите: сервитьор, барман, готвач, помощник-готвач, камериерка, администратор, пиколо и др. По-голям брой работни места обявиха фирмите: „ЕйчВиДи Хотелс” ЕАД, „Сандроуз холидейз” ЕООД и СОК „Камчия”.

Трудовата борса посетиха 334 лица от общините Долни чифлик, Аврен и Бяла, от тях учащи 97 лица. Поканени бяха и учениции от СУ „Васил Левски” – гр. Долни чифлик, ПГСС „Иван Мичурин” – гр. Долни чифлик, ПГСС и туризъм – гр. Бяла и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Синдел. Желаещите да работят през лятото се срещнаха с работодателите и подадоха своите документи за работа.

Специалисти от Дирекция „Бюро по труда” – Долни чифлик, оказаха методическа помощ и пряко съдействие на търсещите работа лица при изготвяне на автобиографии и попълването на молби.

Осъществен бе директен подбор на място от работодателите на 20 търсещи заетост лица.

Подобни новини

Вашият коментар