Иван Русев – как един помощник ректор рязко забогатява?

Иван Русев – как един помощник ректор рязко забогатява?

Не само политиците трябва да спазват способност за придържане и налагане на висок етичен и морален стандарт. Обществените фигури също. А за предствителите в университетските среди е задължително!

Кой е Иван Русев?

Той е помощник ректор в Технически университет Варна от м. 07.2015г., но е успял да се замеси в поредица от скандали свързани с рязко и необяснимо увеличаване на  своето финансово и имотно състояние.

Преди назначаването му за пом. ректор е работил като юрисконсулт в ТУ-Варна, за месечна заплата около 1400лв. Отглежда сам двете си непълнолетни деца. От лятото на 2015г. живее на съпружески начала с Мария Гетовска и нейната 10г. дъщеря или общо 5 членно домакинство.

Малко факти.

Придобито имущество – коли и имоти

2014, 2015 и 2016 няма.

На 01.06.2017г. купува от ТУ-Варна джип митсубиши, паджеро с рег. № В 6059 КН за 10 хил лв. В подадената на  08.06.2018г. декларация за имущество и интереси, придобиването на този автомобил за сумата от 10 000лв. не е посочено. Действителната стойност на автомобил от този модел, марка, клас и технически характеристики , към 01.06.2017г. е 17 000лв.  Как е постигната цената от 10 000лв., на която го купува?! Едно от ресорните задължения на пом. ректора е провеждането на търгове за отдаване под наем на имущество на ТУ-Варна по ЗДС /закон за държавната собственост/ и на търгове за продажба на движимо имущество държавна собственост, посредством дадена от законова процедура движимото имущество се обявява на търг с първоначална цена, когато не се явят кандидати, тръжната цена се намаля с 10 % и така общо три пъти или 30 % от цената обявена в началото. Логично тръжната процедура е проведена при спазване на закона, но не и на възприетите обществени морални норми.

На 15.11.2017г. закупува магазин от 18,59 м2 на ул. Иван Аксаков за сумата от 36260 лв.– стойността на сделката е обявена от г-н Русев в декларацията му за имущество и интереси подадена пред КПКОНПИ на 08.06.2018г., което не изключва възможността действителната й стойност да е далеч по- висока.

На 15 март 2018г. – парцел в жк. Изгрев от 485 м2 за  25650 лв. – стойността на сделката е обявена от г-н Русев в декларацията му за имущество и интереси подадена пред КПКОНПИ на 08.06.2018г., което не изключва възможността действителната й стойност да е далеч по- висока.

На 08.06.2018г. , в декларацията за имущество и интереси, пом. ректорът Иван Русев е декларирал налични парични средства на депозит в банки на обща стойност 127 000лв. и МПС придобито 2013г.

На 8 август 2018г. купува в съсобственост с Мария Гетовска и Петър Гетовски апартамент – 56,98 м2 и изба 7 м2 на ул. Антон Страшимиров № 28А, ет. 2, ап. 6. Мария Гетовска е жената, с която Иван Русев съжителства от 2015г. на семейни начала, а Петър Гетовски е брат на Мария. Трудовият стаж на Мария за времето от 2015г. до датата на сделката е натрупан предимно като барманка и дребни административни длъжности в ТУ-Варна и НАП. Братът на Мария – Петър живее с майка си. По справки от агенциите за недвижими имоти пазарната цена на жилище с такива параметри и местоположение е приблизително  между 50 000 и 55 000 евро или около 100 000 лева. Условно съсобствеността е разделена на равни квоти между съсобствениците, т.е по 1/3 за всеки.  И тук възниква въпросът откъде Мария и Петър имат парични средства да закупят общо 2/3  идеални части на приблизителна стойност 66 000 лв. или в действителност по този начин се узаконяват 100 000 лв. придобити по съмнителен начин от другия съсобственик Иван Русев, чийто дял по документи е на стойност само 34 000лв.

Отговор следва да дадат компетентните органи.

На 30 август 2018г. закупува парцел отново в жк. Изгрев от 793 м2 заедно с постройка от 51 м2. По справки от агенциите за недвижими имоти пазарната цена на парцел с постройка в жк. Изгрев е приблизително между 30 000 и 40 000 евро или около 65 000лв.

Така в рамките на 20 дни г-н Русев сключва сделки с недвижимо имущество на обща стойност 165 000лв.

За периода от назначаването му за пом. ректор – 01.07.2015г. до 30.08.2018г., Иван Русев е придобил имущество на стойност около 360 000 лв., включително депозити в банки.

Така само за последните две години излиза, че помощник ректора Иван Русев е изхарчил общо 236 910 лв.

Но в същото време и към 08.06.2018г. е спестил в банки сумата от 127 хил. лв. видно от подадената от него задължителна декларация по чл.35, ал.1, т.2 към КПКОНПИ.

Така към август 2018г. Иван Русев само за година и половина от беден пом. ректор се превръща в човек с коли, имоти и пари в банки за близо 300 хил лв.

Направихме си труда да изкараме и да Ви покажем приблизително доходите и разходите на помощник ректора Иван Русев по години.

1.

Доходи от трудови правоотношения

2.

Разходи за издръжка на семейството по данни на НСИ

3. Разходи за почивки

 

 

 

 

4.

Придобити

МПС, недв. имоти и пари в банки

5.

Чист /нетен / доход

/ 1-2-3/

5.

Несъответствие между чистия доход и придобитото имущество

/4-5/

2014г. 16059 12061 0 4478 4 478
2015г. 24238 13439 2400 0 8399 8 399
2016г. 42379 13820 2400 0 26159 26 159
2017г. 44324 15023 2400 46260 26901 -19 359
2018г. 44344 15023 2400 317650 26921 -290 729
ОБЩО 171 344 69 366 9 600 363 910 92 858 -271 052

 

В таблицата не са включени разходите за местни данъци, луксозни подаръци и вечери, дневни пари за децата, обзавеждане и ремонти в жилището и други. Условно определените разходи за почивки са за една почивка в годината. От публичната информация в профила му във фейсбук е видно, че 5 членното семейство пътува често в чужбина – Гърция, Франция, Македония, Румъния, Турция (виж снимките в края на разследването).

Как обаче с общ доход за 4 години от 93  хил. лв. помощник ректора Иван Русев се замогва с коли, имоти и пари в банки за близо 370 хил. лв.

Не не е с магия. Макар, че в България беше възможно (до сега). А с хитри комбинации и безочие към нормите и морала.

Обществото вече е много чуствително на темата имоти, асансьори, коли, демонстрации и най – вече арогантно и нагло отношение на хората с власт и положение към обикновенния човек, който изнемогва.

Дали пък такива допълнителни доходи не идват от познанството му с хора като прочулия се наскоро Генадий Атанасов, който от 2017 – та г. благодарение на помощник ректора Иван Русев доставя  без обществена поръчка, а с договор за директно възлагане на стойност 35 000лв. с ДДС на година, почистващи препарати в ТУ Варна. Излиза че средно на месец за една календарна година в ТУ-Варна се поръчват почистващи препарати на стойност около 3000 лв. с ДДС !?! Според източници от университета, всъщност препаратите се изразяват в един „доместос за тоалетна“ на етаж или около 50 бр. на месец, наливно веро, сапун и др. дребни продукти, които не възлизат на такава стойност.

Дали въпросните лица вече се задоволяват само с доставката на почистващи препарати. Едва ли?

Нека компетентните органи да си свършат работата.

Ние като отговорно гражданско общество ще ги наблюдаваме.

И винаги ще бъдем коректив!

 

 

Подобни новини

Вашият коментар