Първият изнесен офис за безплатни правни услуги заработи в Девня

Първият изнесен офис за безплатни правни услуги заработи в Девня

В Деня на Конституцията и професионален празник на българския юрист в Девня бе открит първият извън областния център офис за безплатни правни услуги. Това стана възможно, след като общината безвъзмездно предостави помещение на Регионалния център за консултиране към Адвокатски съвет – Варна, което и оборудва.

Офисът се намира на първия етаж в общинската администрация и ще работи всеки понеделник между 9 и 12 часа. Юристите ще осигуряват безплатна правна помощ при граждански, наказателни, бракоразводни дела, както и при дела по Закона за защита на детето и Закона за домашното насилие.

Добре е да се знае, че безплатното правно консултиране е само за физически лица, които отговарят на определени критерии. Това са например социално слаби хора; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, центрове за временно настаняване на бездомни хора; приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.
От услугите на изнесения офис могат да се възползват и жители на съседни на Девня общини. Препоръчително е лицата да се записват предварително, тъй като трябва да попълнят документи, с които да удостоверят, че отговарят на критериите за безплатна помощ. Телефонът за връзка с Центъра за безплатна правна помощ във Варна, чийто филиал се явява девненският офис, е 0879 838 917, имейл: centar@varnalaw.org.
„Считам, че избрахме възможно най-подходящото място за изнесения офис в Девня, тъй като в съседния на Общината парцел ще бъде построена новата Съдебна палата. В момента проектът се преработва, а до края на годината се очаква да започнат строителните дейности”, заяви пред юристите кметът Свилен Шитов.

Подобни новини

Вашият коментар