Бяла и Варна с ръст на населението през 2018

Бяла и Варна с ръст на населението през 2018

83.9% от хората в областта живеят в градовете

Към 31.12.2018 г. в градовете на област Варна живеят 395 596, или 83.9%, а в селата – 75 656, или 16.1% от населението на областта. Към края на 2018 г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 – села.

Към края на годината няма населени места без население. В 11, или в 6.9% от населените места на областта живеят от 1 до 49 души включително. В съответствие с административно-териториалното устройство област Варна е разделена на 12 общини.

Най-малка по брой на населението е община Бяла, в която живеят 3 287 души, или 0.7% от населението на областта, а най-голяма е община Варна – 345 369 души (73.3%).

Две са общините – Варна и Бяла, които увеличават населението си през 2018 г. спрямо 2017 г., съответно с 0.2 и 0.1%. При всички останали общини има намаление, като най-голямо е то за общините Ветрино – с 2.3%, Вълчи дол – с 2.1% и Аврен – с 1.9%.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Подобни новини

Вашият коментар