Христо Гичев с реакция за увеличението на месечните възнаграждения, изразява готовност за прозрачност

Христо Гичев с реакция за увеличението на месечните възнаграждения, изразява готовност за прозрачност

Председателя на Общински съвет Провадия Христо Гичев реагира в социалните мрежи на публикацията „Филев си увеличи заплатата защото заслужавал – част 1”  на ПРОВАТОН. Статията на ПРОВАТОН е за увеличението на месечното възнаграждение на кмета на Провадия, предложено от кмета Филев. Това увеличение, обаче води до увеличението на месечните възнаграждения на няколко други длъжности, сред които и на председателя на общинския съвет. Линк към статията може да намерите най – долу, в края на настоящата публикация.

В отговор на цитирания чл.15 от Правилник, според който функционира общинския съвет и в който е записано, че месечното възнаграждение на председателя е 85% от месечното възнаграждение на кмета на общината, Гичев написа под статията в социалните мрежи:

„Уважаеми редактори на “ПРОВАТОН”, преди да пишете за заплатата на председателя на ОбС Провадия – Христо Гичев е хубаво да се запознаете с решението, с което се определя заплатата и продължителността на работното ми време. За Ваше улеснение ще Ви отговоря, че заплатата ми е 47.5% от заплатата на кмета на Община Провадия, без да ми се начислява клас за прослужено време или други социални придобивки полагащи се по КТ. Работното ми време е 80 часа месечно, съгласно правилника на ОбС /тъй като съм на непълно работно време/. До настоящия момент не съм ползвал никакъв отпуск /платен, неплатен или по болест/. Твърдя, че гражданите, които са искали да осъществят контакт с мен в работно или извън работно време, винаги са намирали моята подкрепа, разбиране и отзивчивост, както в канцеларията на Общински съвет Провадия, така и в адвокатската ми кантора. Ако все още имате някакви съмнения относно написаното по-горе, готов съм да Ви предоставя официално нужната информация /при поискване от Ваша страна/ за да не бъдете голословни.”

Тъй като готовността за прозрачност в политиците в днешно време е особено ценна, е похвално, че председателя на общинския съвет в Провадия изразява готовност за прозрачност. Ето защо и първата реакция на ПРОВАТОН бе радостна:

Вече е подготвено писмо до председателя Христо Гичев, на което той официално да отговори, а по такъв начин да уведоми и читателите на ПРОВАТОН за подробностите –  как се формира месечното му  възнаграждение, колко общински средства му се предоставят за т.нар. „представителни”, как са разходвани тези „представителни” през годините 2016,2017,2018г., колко  средстава от бюджета на Община Провадия са платени за командировки на председателя на общински съвет Провадия, съответно дневни по време на командировките и колко за съпътстващи разходи – хотел, гориво и т.н.,  пътните листи от служебните автомобили на председателя на Общински съвет Провадия, както и изплащани ли са други парични суми на председателя на общинския съвет Провадия извън посочените /Гичев вече е отговорил, че отпуск не е ползвал, но нека отговора на този въпрос също бъде официален, както той самия иска/.

Същите въпроси ще  бъдат отправени и на заместник – председателите на Общински съвет Провадия.

Свързана статия:

Филев си увеличи заплатата защото заслужавал – част 1

Подобни новини

Вашият коментар