„Булгартрансгаз“ изгражда КС “Нова Провадия” (снимки)

„Булгартрансгаз“ изгражда КС “Нова Провадия” (снимки)

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 351,6 млн. лева без ДДС

Българската държавна газова компания „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви, че започва процедура за изграждане на две компресорни станции – „Расово“ и „Нова Провадия“, във връзка с плана за разширяване на газопреносната инфраструктура на България до границата със Сърбия, съобщават от дружеството.

„С провеждането на процедурата „Булгартрансгаз“ спазва своите задължения от актуализираната Енергийна стратегия на Република България, съгласно новия  раздел VII “Обезпечаване сигурността на доставките, осигуряване на ликвиден и конкурентен пазар на природен газ и развитие на газопреносната инфраструктура”, информира дружеството.

Реализацията на поръчката цели повишаване сигурността на доставките на природен газ за страната и региона на Югоизточна Европа, както и затвърждаване ролята на България като транзитен център в Европейския съюз (ЕС).

Основните дейности, включени в обществената поръчка, предвиждат изработване на инвестиционен проект, доставка на материали и оборудване и строително-монтажно работи.

За компресорна станция (КС) „Расово“ ще бъдат инсталирани 3 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в конфигурация 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА с номинална мощност 12 мегавата всеки.

За КС „Нова Провадия“ се предвиждат 4 броя ГТКА в конфигурация 3 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА с номинална мощност 10 мегавата всеки.

Свързано изображение

За да бъдат свързани новите компресорни станции с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ще бъдат проектирани и изградени входящи и изходящи шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към мрежите на техническата инфраструктура – проектиране и изграждане на пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация и др.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 351,6 млн. лева без ДДС.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотурбинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Подобни новини

Вашият коментар