ЗА КАМЕННАТА ГОРА КРАЙ ДЕВНЯ И НЕЙНИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ В РЕГИОНА

ЗА КАМЕННАТА ГОРА КРАЙ ДЕВНЯ И НЕЙНИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ В РЕГИОНА

Край девненския квартал “Повеляново”, на север от Белославското езеро и на 15 км. от град Варна, се намира чука Харманкя, на чийто източен склон се е оформила “каменна гора” – т. нар. “Побити камъни”. Те представляват части от малката варненска пясъчно – чакълена пустиня. Това са природни феномени, сред които има два “ансамбъла” от каменни колони с хоризонтални плочи върху тях. За разлика от знаменитото светилище Стоунхендж те не са ръкотворни. Някои от тези причудливи образувания достигат близо 6 метра височина.

В естествения си вид мащабните пространства с уникални ландшафти са разположени на обща площ 246,3 ха и заемат територията на няколко общини във Варненска област. Природната забележителност се състои от 14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати в западния край на Варненската низина. На юг тя достига до Белославското езеро, на север – до склоновете на Варненското плато. По-известните групи са: Слънчевска, Централна, Кариера, Дренака, Страшимировска, Тетерлика, Белославска, Голям връх, Авренска поляна.

През 1937 година “Побити камъни” става първата официално обявена и защитена от държавата природна забележителност в България. С това име е известен уникалният природен феномен, обединяващ образуванията, възникнали преди повече от 50 милиона години и вълнуващи поколения учени със своя произход. Най-новата теория ги определя като микробиално-карбонатни колони, възникнали на дъното на древно море. Каменните стълбове достигат височина 7 метра и диаметър при напречно сечение 3 метра. Общото обемно пространство е 70 кв. км и това представлява една ивица с посока север-юг, почти успоредно на морския бряг.

“Побити камъни” е важно местообитание на застрашени от изчезване растителни видове. Скалните групи се обитават от животни, привързани към откритите сухи местообитания – заек, лисица, лалугер, костенурка, пепелянка и др. В района на “Побити камъни” се срещат 114 вида птици – каменарче, полска бъбрица, турилик, бухал и мн. др.

Тази забележителност има отличен потенциал да се превърне в туристическа атракция, благодарение на високата си природна стойност. До този момент предмет на организиран туризъм са едва около 6% от територията на цялата защитена местност “Побити камъни”.

Снимка на Девня - древна и модерна.

Снимка на Девня - древна и модерна.

Снимка на Девня - древна и модерна.

Снимка на Девня - древна и модерна.

Снимка на Девня - древна и модерна.

Фейсбук

Подобни новини

Вашият коментар