На 9 май в село Старо Оряхово ще бъде направена първа копка по проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в селото и Долни Чифлик

На 9 май в село Старо Оряхово ще бъде направена първа копка по проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в селото и Долни Чифлик

На 9 май в село Старо Оряхово ще бъде направена първа копка по проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в Долни Чифлик и селото. Това съобщават от Община Долни Чифлик. От 13.30 часа, в село Старо Оряхово ще бъде направена първа копка по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни Чифлик и село Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Откриването на строителната площадка е в изпълнение на сключения на 20 март 2018 г. договор между община Долни Чифлик и Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проекта. Общата му стойност след проведените обществени поръчки е в размер на 1 654 305,56 лв. без ДДС.

Подобни новини

Вашият коментар