Специалисти обсъдиха как да се намали рискът от наводнения от река Камчия край Гроздьово и Дъбравино

Специалисти обсъдиха как да се намали рискът от наводнения от река Камчия край Гроздьово и Дъбравино

На 30 май т.г. в заседателната зала на община Долни чифлик се проведе учебно-методически сбор на ръководния състав от област Варна по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП). Основните му цели бяха да се анализира дейността на областната и на общинската структури на ОМП през 2018 г. и да се създадат условия за подобряване на координацията и взаимодействието в работата на ресорните звена през т.г.
Сборът се проведе под егидата на областния управител Стоян Пасев. Участваха кметове и експерти по ГЗ и ОМП от общините в областта, директорът на РДПБЗН комисар Тихомир Тотев, представители на ВМС и ВВМУ. Като домакин на тазгодишния сбор с кратко приветствие към присъстващите се обърна кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова, която им пожела ползотворна работа.
Напътствия за провеждането на сбора даде Мирена Дамбова, директор на дирекция „АКРРДС“ в областната управа. Отчет-анализ на резултатите от дейността по ОМП през м.г. и указания за работата през т.г. направи Димитър Димитров, отговорник по ОМП в областната администрация. Капитан I ранг Светослав Попов – началник на Военно окръжие първа степен – Варна, говори за организиране на дейността по отсрочване на запасни и техника – запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
Вторият панел на сбора бе посветен на защитата, координацията и взаимодействието между институциите при бедствия. Добрите практики на общинско и регионално ниво при управления от риска от наводнения представи Людмил Икономов – началник на Института за екологична модернизация.
Най-важната част от сбора, която пряко засегна нашата община, бе практическото занятие, посветено на намаляване на риска от наводнение в участъка на река Камчия в района на селата Гроздьово и Дъбравино по проект RECONECT на областна администрация – Варна. Занятието бе ръководено от г-н Икономов и от Валери Пенчев от Асоциацията за развитие на Черно море и река Дунав, след което сборът по ОМП бе закрит.

Подобни новини

Вашият коментар