Апелативен прокурор ще може да иска временното отстраняване на председателите на ВКС, на ВАС и на обвинител №1 при данни за престъпление

Апелативен прокурор ще може да иска временното отстраняване на председателите на ВКС, на ВАС и на обвинител №1 при данни за престъпление

Правосъдният министър смята, че Лозан Панов притиска върховни съдии да не сътрудничат в законодателната работа на парламента

“Смятам, че управлението е стабилно. Потвърдихме и управленската позиция, но най-важното потвърдихме, че получаваме необходимата подкрепа от нашите избиратели, тоест нашите политики получават подкрепа от българите. Те не се поддадоха на манипулациите, не се поддадоха на калните внушения на нашите опоненти. Българският избирател доказа, че е мислещ избирател, както и че е обективен в преценските и анализите си. Няма да повтарям какво сме направили досега, включително в това правителство, смятам, че българите виждат и подкрепят нашите усилия”. Така министърът на правосъдието Данаил Кирилов коментира резултатите от отминалите избори за Европейски парламент пред “Канал 3”.
Кирилов коментира и последното заседание на Висшия съдебен съвет, на което той повдигна темата за доклада за работата на Върховния касационен съд (ВКС) за изминалата година. “С удивление се запознах с журналистически интерпретации на дебата във ВСС. Те бяха до такава степен изкривени и пречупени, че в един момент се запитах дали аз съм бил там и съм имал пряко и непосредствено впечатление. Аз изразих мнение и становище, което казах, че го правя с оглед на впечатлението от предишната ми позиция (председател на правната комисия на НС-бел.ред.), с която се обхваща периода 2018 година. Важното е ,че докладът е необективен. Не стана ясно на публиката – кой точно е този доклад, защото от ВКС произлизат 2 доклада – този, който си е само на ВКС, докладът по член 111 от Закона за съдебната власт и обобщеният доклад за всички граждански и наказателни съдилища по член 114 от ЗСВ. Обобщаващият не би следва да бъде заразяван от тезиси, които са изцяло лични на председателя на ВКС и бих казал, че те са заразени от негови политически амбиции и преследват конфронтация в публиката. През цялата минала година ние имахме възможност да взаимодействаме с отделни съдии във ВКС и това взаимодействие беше трудно, защото върховните съдии бяха подложени на определен натиск от ръководството на съда да не се оказва съдействие на законодателя. Това е една необяснима позиция и един изцяло неправилен подход. Ако направите преглед назад във времето, включително и на публични конференции в Софийския университет, там имаше призиви да не се помага на парламента и на законодателството, защото в парламента ще игнорира становищата”, коментира правосъдният министър.
Кирилов конкретизира и спорните моменти в докладите на съдилищата за 2018 г. “Първата тема, която беше провокативно представена, това беше във връзка с  публичността на присъдите постановени при наказателни дела с обществен интерес. Тъй като оспорването на Пленума на ВКС, измененията в НПК пред Конституционния съд, бяха безуспешни, той отхвърли всички искания на върховните съдии. Някак остана тази тема като внушение в обществото, че видите ли имало нещо непрозрачно. Присъдите били прозрачни за всеки, но съда не можел да представите мотивите по официалне ред. Всъщност това не е така, съдът може широко да публикува и мотивите на присъдата, в момента в който лицето е задържано за изпълнение на наказанието. Тази мярка беше приета от правна комисия и респективно от пленарна зала в 44-то Народно събрание, за да се преодолее избягването от изпълнение на наказанието, което беше системен проблем и тази мярка дава ефект. По отношение на публичната релация – сега има осъдени на първа инстанция, които пък публично заявяват: “Вие ще видите като стигнем до трета инстанция как най-висшия съд ще ни оправдае”,поясни министър Кирилов.
Той разясни и друг спорен момент около представените от председателя на ВКС. Кирилов критикува и бавното произнасяне на ВКС по тълкувателните дела. Това дело (ТД №4/2016 г.-бел.ред.), което беше по гражданската конфискация е от 2016 г. Според вас решаване на тълкователно дело след две години дали е добре организирано и дали това е индикация, че резултатът по този дебат между върховните съдии е еднозначен? Не се говори и за това, че това дело приключи изненадващо. Приключи точно преди Коледа и така че в рамките на 10 дни бяха прекратени поне три знакови производства срещу трима олигарси, някои от тях, които са и медийни собственици. Не смея да изпратя официално запитване до КПКОНПИ, за да ги попитам официално за общия брой на прекратени производства за тези десет дни”, посочи още министърът на правосъдието.
Данаил Кирилов представи и част от готвените изменения на ЗСВ, които целят търсенето отговорност на председателите на ВКС и на ВАС, както и на главния прокурор. “От техническа страна проекта на ЗСВ беше завършен като работа от мен и екипа, който съм избрал да работи по този въпрос във вторник вечерта. Към момента осъществяваме финално съгласуване, което е на правно техническо ниво. Имаме готовност да представим, коментираме и обсъждаме този проект. Тук обхващаме всички аспекти на отговорността. Стремежа ни е бил да направим уредбата изчерпателна. Дали сме си сметка, че конституционната рамка е установена в основния закон на Република България. Разделили сме на три правни режими на отговорността. Едната хипотеза касае в случаите когато имаме наказателно производство, тоест имаме данни за извършено престъпление. В тези случаи доразвиваме действията, които се извършват от разследващите органи, така че за да се преодолеят всякакви съмнения за зависимост и невъзможност да се проведе такова разследване. Предвидили сме механизъм на временно отстраняване по отношение на “тримата големи”. Нашият стремеж е да деперсонализираме изцяло дебата по този въпрос. Режимът е равен и е еднакъв за тримата. При временното отстраняване, първоначалният момент е в момента на привличането като обвиняем. Когато е привлечен като обвиняем един от “тримата”, тогава разследващият орган чрез апелативен прокурор уведомява ВСС, който действа по начина, по който сме разписали и сме предвидили мярката “временно отстраняване” да бъде взимана с квалифицирано мнозинство”, поясни още Кирилов.
“За административни нарушения не би следвало да се предлага този режим, а общият, който засяга всички магистрати. В този случай би следвало да бъде налице хипотезата предвидена в Конституцията, тоест ако е налице грубо нарушение на служебните задължения и е уронен престижа на съдебната власт, в тези случаи би могло пак ВСС да поиска прекратяване предсрочно на мандата”, обясни още правосъдният министър.

 

Подобни новини

Вашият коментар