“ЕНЕРГО-ПРО” С ИЗНЕСЕН ОФИС В ДЕВНЯ НА 10 ЮНИ

“ЕНЕРГО-ПРО” С ИЗНЕСЕН ОФИС В ДЕВНЯ НА 10 ЮНИ

“Енерго-про” продължава своя проект “В услуга на клиента” и на 10 юни, понеделник, в сградата на кметството в кв. “Девня 1” от 9:00 до 12:00 ч. ще присъстват представители на дружеството.

Клиентите могат напълно безплатно да актуализират клиентските си данни, да подадат документи за смяна на титуляр на партида, да подадат писмени искания и сигнали.

Жителите на Девня, които желаят да се възползват от услугите, е необходимо да представят лична карта и документ за собственост на имота. Ако имотът е наследствен, необходимо е удостоверение за наследници.

Подобни новини

Вашият коментар