Студенти спасяват Провадия от земетресения

Студенти спасяват Провадия от земетресения

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ организира уърк-шоп по темата с ментор проф. д-р Масуд Исмаилу от Университета по архитектура във Венеция

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ организира уърк-шоп с работно заглавие „Стратегия за превенция и защита на населението от земетресения в Провадия“ с ментор проф. д-р Масуд Исмаилу от Университета по архитектура във Венеция.

В него сили, знания, компетенция и умения ще обединят студенти от различни специалности. Освен бъдещи архитекти и строителни инженери ще участват и представители на специалността „Защита на националната сигурност“, психолози, социолози. Както и студенти от Софийския университет и геолози.

„Предстоящият уърк-шоп е в рамките на международния проект „Устойчива конвергенция на знания“ с ръководител проф. Исмаилу, който обхваща всички страни, пострадали от земетресения. Има интерес от студенти от университет от Харков, Украйна. Така, че събитието е международно и интердисциплинарно. Решихме да бъде в 2 части. През юли ще е теоретичната част във Варненския свободен университет, а практическата част предвидена за началото на август в Провадия“, разкри доц. д-р инж. Милена Кичекова – ръководител на катедрата „Строителство на сгради и съоръжения“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Желаещите студенти могат да се запишат в катедрата „Строителство на сгради и съоръжения“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Това е своеобразен призив към всички млади хора с интерес към строителство и инженерство, защото в момента е активната кандидат-студенска кампания.

„След силното земетресение в Акуила в Италия се работи усилено по възстановяването на града във всички аспекти. Не само като сградна реконструкция. За успеха имаме нужда от психология, социология, архитектура, урбанистика и дори политика. С всички тези науки се опитваме се да върнем хората отново там. Чрез предстоящия уърк-шоп във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се опитваме да предадем нашия опит, да кажем, че земетресенията са част от самата природа и така Земята диша. Събираме знания и информация, които да стигнат до гражданите. Превенцията с познанията за Земята могат да ни позволят технически да преодолеем опасностите. Да живеем със земетресенията и да не загинем. Не само физически, но и вътре в нас да сме убедени, че е възможно“, коментира проф. Исмаилу.

Той добави, че земетресенията все още не могат да бъдат предвидени, но науката дава достатъчно опции да оцелеем.

„Ще се опитаме да приложим устойчив модел, с който хората да бъдат запознати. За това разчитам на медиите и социалните мрежи. А катедрата „Строителство на сгради и съоръжения“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ е отправната точка. Те ни дават всичко, което с което разполагат. Разгледахме мястото – с история над 7500 г., но непрекъснато има проблеми със земетресенията. Местната администрация е готова да ни съдейства“, добави проф. Исмаилу.

Емил Дамянов

Борис Проданов

Подобни новини

Вашият коментар