“24 часа” отличава образцовите общини в Североизточния регион

“24 часа” отличава образцовите общини в Североизточния регион

През януари “24 часа” обяви началото на националния проект “Образцова община”, за да направи солидна оценка на 265-те български общини – и на сегашното им състояние, и трендовете за развитие – и

да покаже постиженията и добрите примери.

През април отличихме образцовите общини от Югоизточния регион. Във вторник на церемония във Варна “24 часа” ще връчи отличия на образцовите общини в регион Североизточен. Ще има и публичен дебат за перспективите на общините с участието на представители на правителството, местната власт в региона и местния бизнес.

Създадохме специален сайт – bgobshtina.bg. Там върви гласуване на гражданите за избраните от тях общини по пет критерия:

Качество на живот

Инфраструктура

Благосъстояние

Умен град

Градски дух

Механизмът на оценка бе вдъхновен от програмата на ООН за стабилно и устойчиво развитие на градовете – UN-Habitat, която прави индекса CPI – City Prosperity Initiative.

Крайната класация на 265-те български общини планираме да стане факт през септември.

Тогава на официална церемония ще обявим националните резултати.

За тях оценката се формира по

три компонента

1. Вотът на гражданите.

2. Факти от кметовете, които са най-запознати с конкретните постижения. Обърнахме се към тях с молба да попълнят специален въпросник.

3. Статистически данни за общините. Те са разпределени като повече от 20 индикатора в критериите за оценка, за да обхванат цялото многообразие от измерения на живота в едно населено място.

За максималната обективност на тези оценки “24 часа” ползва съветите на експертен съвет, съставен от авторитетни личности.

На церемонията във Варна днес ще бъдат отличени общините, постигнали най-добри резултати като цялостно представяне, а също и в категориите “Качество на живот”, “Благосъстояние”, “Умен град” и “Градски дух”.

Какво включват

– Категорията “Качество на живот” измерва постиженията на общините в осигуряване на добър живот, сигурност, чувство на удовлетворение у гражданите.

Тя включва данни за образование, здравеопазване, естествен прираст, процент на бедност, възможности за културен живот, престъпления на брой население.

– Индикаторът “Благосъстояние” измерва постиженията на градовете в производство на богатство, доходи, работни места.

Той включва брутен вътрешен продукт на глава от населението, процент на безработица, ръст на цените на имотния пазар, средна заплата на заетите по трудово и служебно правоотношение.

– В категорията “Градски дух” важни са резултатите от гласуването на сайта bgobshtina.bg.

Подобни новини

Вашият коментар