Службата за съвети в земеделието с изнесена приемна в Аксаково

Службата за съвети в земеделието с изнесена приемна в Аксаково

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира изнесена приемна в Аксаково на 26 юни 2019 г. от 13:30 часа . Срещата със земеделските стопани ще се състои в местната Общинска служба по земеделие.

По време на изнесените приемни всеки един стопанин, индивидуално, може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане.

За първите шест месеца от началото на годината НССЗ има организирани повече от 640 изнесени приемни на територията на цялата страна. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Подобни новини

Вашият коментар