Камери следят контейнерите в Белослав (СНИМКИ)

Камери следят контейнерите в Белослав (СНИМКИ)

С камери за видеонаблюдение, поставени в близост до контейнерите, ще хващат нарушителите на разпоредбите за реда и начина на изхвърляне на отпадъци в община Белослав.

Те са монтирани по идея на местната администрация с цел предотвратяване на смесването на строителни с битови и зелени отпадъци.

Камерите ще спомагат също и за установяване на нарушителите, неспазване на изискванията на Наредбата за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на Община Белослав, става ясно от съобщение, публикувано в страницата на Общината.

От там са категорични, че предприемат и ще продължат да предприемат необходимите административнонаказателни действия срещу нарушителите.

Те поясняват, че “случаите, когато е налице забавяне в обслужването на контейнерите, са резултат на наличието на други видове отпадъци, тъй като транспортирането и приемането им е в нарушение на съпътстващата документация, както и на клаузите в сключените между Община Белослав, фирмата изпълнител и Община Аксаково договори”.

Община Белослав отправя апел към всички граждани, станали свидетели на неправилно изхвърляне на отпадъци, да сигнализират на Зеления телефон – 05112/ 35-48; 35-41 моб. 0896/820 137, email: ecology.bls@gmail.com, или в деловодството на администрацията.

Подобни новини

Вашият коментар