ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СПЕЧЕЛИ НОВ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ В С. МИХАЛИЧ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СПЕЧЕЛИ НОВ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ В С. МИХАЛИЧ

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ подписа Договор №РД 09-72 на 02.ЮЛИ.2019 г. с МТСП-ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

Наименование на проекта: „Ремонтни дейности на Обединено училище „Васил Левски” – с. Михалич и на прилежащото външно пространство около него”

Проекта стартира на 02.07.2019 г. и ще се реализира до 02.12.2019 г.

Цели на проекта

Ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието и социалното включване. Осигуряване на качествено образование. Обновяване на материалната и техническата база на образователните институции в Община Вълчи дол.

КАПАЦИТЕТ НА ОБЕКТА

–  Брой работни места в обекта (брой персонал): 24 работни места, включващи педагогически и помощен персонал.

–   Брой ползватели/посетители на обекта средно за година: 402 посетители, в т. ч. 150 посетители – ученици, 24 посетители –  персонал, 150 посетители – родители на учениците, 40 посетители –  ученици  от самостоятелна форма на обучение, 38 посетители – деца от детската градина и посетители при организирани мероприятия.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

E  изграждане на отоплителна инсталация с водогреен котел на пелети;

E  изграждане на котелно помещение;

E  изграждане на склад за пелети;

E оформяне на външен отвор;

E подмяна на дограма, иззиждане на стена, изпълнение на армирана бетонова настилка с циментова замазка, измазване на стени и боядисване, изграждане на външно стълбище и комин.

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ДДС: 119 245,00 лева

Финансиране от ПКБ с ДДС: 52 086,00 лева

Съфинансиране от кандидата с ДДС: 67 159,00 лева

Съфинансиране от кандидата – процент от общия бюджет: 56,32% (мин. 50%)

СТОЙНОСТ ЗА СМР С ДДС: 112 090,00  лева

Проектът се управлява на доброволни начала от работещите в Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“.

 

Подобни новини

Вашият коментар