Водопад Орлов камък – Горни Чифлик, общ. Долни Чифлик

Водопад Орлов камък – Горни Чифлик, общ. Долни Чифлик

Водопад Орлов камък се намира около с.Горни Чифлик, общ.Долни Чифлик, област Варна на река Армера.

Река Армера обикновено е спокойна, но живущите около бреговете й описват и по – страшни картини по време на пълноводието й и вследствие на проливни дъждове.

До водопад Орлов камък се стига пеш, след автомобилен преход от Горен Чифлик до където асфалтовия път позволява.

Водопадът се състои от два прага. Горният е 5-6 метра, а долния е около 3 метра.

Координатите по които може да намерите водопада са:

42°58’36″N   27°34’37″E

На есен, ако се покачите на високо, отдолу ще видите цветната и прекрасна гора.

През 2002г. природна забележителност “Орлов камък”, землище на с. Горен чифлик, община Долен чифлик, област Варна, обявена със заповед № 3796 от 11.Х.1965 г. на министъра на горите и горската промишленост, заведена под № 62 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,4 ха, е прекатегоризирана в защитена местност със същото наименование – “Орлов камък”.

Обявяването на „Орлов камък”  за защитена местност през 2002г. е по  Закона за защитените територии с цел опазване на находище на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа.

Посетете водопад Орлов камък и го опазете чист!

Вижте още за водопадите в общ. Долни Чифлик тук:

Водопадът до село Солник, общ. Долни Чифлик

Подобни новини

Вашият коментар