В общ. Долни Чифлик, край с. Голица ваяците свикват народен събор на Гермето

В общ. Долни Чифлик, край с. Голица ваяците свикват народен събор на Гермето

Първата събота от месец август, в местността “Гермето” до с. Голица,общ. Долни чифлик си дават среща миналото, настоящето и бъдещето.

ХX Събор на ваяшките и други народни певци и свирачи в местността „Гермето”, с. Голица, Община Долни чифлик ще се проведе на 3 август 2019г.

Ежегодно в първата събота на месец август ваяци от цялата страна и техните потомци от чужбина се събират на традиционния народен събор в местността Гермето край с. Голица, В събора ежегодно участват български и чуждестранни изпълнители на народни инструменти (кавал, гайда, тамбура, гъдулка), както и български и чуждестранни народни певци, изпълняващи необработен, автентичен фолклор от ваяшката и други етнографски групи в България.

От 1956г. до днес с малки прекъсвания се провежда този народен събор за певци и свирачи. От 2006г. съборът има и нова цел – съхраняване и популяризиране на вайковския фолклор. Целта на събора е и да проучва автентичния фолклор от ваяшката и други етнографски групи, както и да допринесе за откриването на млади таланти, да осъществи приемственост между поколенията и да възроди интереса и любовта към българското народно творчество.

Ваяците са етнографска група, първоначално населяваща източните области на Стара планина, а именно с. Голица, с. Козичино /Еркеч/ и с. Аспарухово /Ченге/. Това са села с много стара история, датираща още от първите векове след основаването на първата българска държава. Самите “ваяци” имат себе си за преки потомци на Аспаруховите българи. След Руско-турската война от 1928-1929г. заселват изоставените от турците села във Варненско, Добричко, Бургаско, Силистренско, та чак до руските степи. Името “ваяци” го дава акад. Любомир Милетич в началото на 20-ти век поради честата употреба в говора си на сричката “ва”, вместо “бе”, “бре” и други специфични фонетични особености в говора. Както отбелязва Л. Милетич, “ваяците” се отличават от другите балканджии по говора си, по носията си – една от най-старите в България, а донякъде и по своята външност- повечето са едри, високи, при това са известни като твърде “хитри, упорити, смели и предприемчиви хора”. Така оформилата се етнографска група в момента населява около 50 села от Варненска, Бургаска и Добричка област като по- големи и запазили до голяма степен своя диалект, фолклор и костюми са Аврен, Голица, Козичино, Аспарухово, Падина, Венелин, Солник, Слънчево, Николаевка, Щипско, Дюлино, Господиново, Калиманци, Оризаре, Гюльовци, Горица, Просеник, Левски, Ген. Киселово, Зорница, Водица и др.

Участниците в събора са разделени по възраст в групи и категории, а техните изпълнения ще бъдат оценявани от компетентно жури.

ПРОВАТОН: След приключване на конкурсната програма съборът преминава в истинско народно веселие, което ще продължи до ранните часове на следващия ден. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!

Подобни новини

1 Comment

  1. Илия Георгиев
    27.07.2019 at 9:13 Отговори

    Статията ми хареса,макар,че са допуснати някои грешки,като например,че 1928-29 година руско- турска война не е имало,а 100 години по- рано ,от кога датира събора( земляческа среща) и д-р.Важното е,че това мероприятие го има и е много полезно за района.Запазват се традициите,предава се на поколенията,а какво по-хубаво от това.Заради това благодарност към организаторите и участниците.

Вашият коментар