Отчетоха сметосъбирането и сметоизвозването в община Вертино

Отчетоха сметосъбирането и сметоизвозването в община Вертино

На територията на община Ветрино има разположени 169 бр. контейнери тип „Бобър”, 1905 бр. Фамилни кофи с вместимост 120л., 744бр. Фамилни кофи с вместимост 240л. и 111 бр. улични кошчета за отпадъци с вместимост 60л.

С изключение на уличните кошчета, собственост на общината, останалите съдове за битови отпадъци са собственост на „Технокар” ЕООД – фирмата с която община Ветрино има договор за сметопочистване и сметосъбиране.

На сесия на общински съвет Ветрино е отчетена дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и придружаващите ги дейности.

За първото шестмесечие най – висок разход за сметосъбирането се отчита, че е извършен за село  Белоградец, а най – нисък за село Средно село. Общинския център, като населено място – Ветрино се нарежда на второ място. Общо за сметосъбирането на цялата община са заплатени около 50 000лв.

Само за сметоизвозването за първите шест месеца на 2019г. до инсталацията в с. Езерови са разходвани малко над 30 000лв.

Преработени са над 550 тона отпадъци по данни на „Екоинвест асетс” АД. Поддържаните територии за обществено ползване в общината са над 180 дка месечно. Поддръжката се осъществява чрез ръчно метене на 1 работник на „Технокар” ЕООД и работници назначени към общинска администрация – Ветрино. За първото шестмесечие поддръжката на територии за обществено ползване в община Ветрино е възлязло на 4 298 лв.

ПРОВАТОН припомня, че в началото на 2019г. с 10 промила се намали такса смет за жителите на община Ветрино.

Подобни новини

Вашият коментар