Магистрати от цялата страна подкрепят Иван Гешев за главен прокурор

Магистрати от цялата страна подкрепят Иван Гешев за главен прокурор

Магистратите се обявяват срещу всякаква политическа намеса в избора на Висшия съдебен съвет

Прокуратури от цялата страна подкрепят кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор. Магистратите смятат, че Гешев има необходимия опит и застават зад номинацията, направена от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Сред подкрепилите Иван Гешев са Софийска окръжна прокуратура, Окръжна прокуратура – Ямбол, Окръжна и раонна прокуратури в Русе, както и Апелативна прокуратура – Бургас.

В свое становище следователите в Национална следствена служба на изразяват професионалната си подкрепа за номинирания кандидат.

“Г-н Гешев има 10 годишен стаж като следовател. Познава проблемите и отговорностите на професията, поради което очакваме в концепцията му да залегнат конкретни ангажименти за развитието и използването в максимална степен на капацитета на следствието и в частност на Национална следствена служба. Считаме, че същият отговаря на профила очертан при срещата на членовете на УС на Камарата на следователите с членовете на прокурорската колегия на ВСС.

До настоящия момент сме работили добре и сме усещали професионалната подкрепа на ръководството на Прокуратурата. В този смисъл и предвид обстоятелството, че господин Гешев има дългогодишен следователски опит, се надяваме, че ако той бъде избран този професионален диалог ще продължи и за в бъдеще”, пиша следователите от НСлС.

“Във връзка с издигнатата кандидатура на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България изразяваме подкрепата си за направеното предложение от Прокурорската Колегия на ВСС. Номинацията на заместника на главния прокурор във ВКП за главен прокурор представлява положителна практика в управлението, която осигурява приемственост и стабилност”.

Под това становище са се подписали общо 90 прокурори, следователи и съдебни служители от Апелативна, Окръжна и Районна прокуратури – Велико Търново и Окръжна и Районна прокуратури – Ловеч.

 

 

 

 

ОП-София

Подобни новини

Вашият коментар