Инвестират над 1,2 млн. лв. в добив на пясъци от находище “Старо Оряхово-3“

Инвестират над 1,2 млн. лв. в добив на пясъци от находище “Старо Оряхово-3“

Варненското дружество „Ескана” АД ще добива строителни материали – пясъци, от находище „Старо Оряхово-3“, Долни чифлик, област Варна. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки фирмата за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години.

През този период концесионерът ще вложи над 1.2 млн. лв. за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да достигнат 3 млн. лв. Според регламентите на Закона за подземните богатства 50 на сто от тях постъпват в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

Подобни новини

Вашият коментар