Девня ще насърчава предприемачеството сред безработни младежи

Девня ще насърчава предприемачеството сред безработни младежи

Споразумение за сътрудничество за насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи подписаха кметът на Община Девня Свилен Шитов и изпълнителният директор на Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) Марияна Кънчева. Това се случи в рамките на домакинствания от Община Девня балкански форум по въпросите на туризма, организиран от АБЧО, на който гостуваха делегации от Албания, Гърция, Кипър, Северна Македония и България.

Насърчаването на предприемачеството на неквалифицирани младежи се изпълнява в рамките на проекта “eNEET Rural: Насърчаване”. С подписването на това споразумение Община Девня изрази съгласие да подпомага работата на Асоциацията с младите хора с фокус към нискоквалифицирани младежи до 29-годишна възраст, живеещи в малките населени места, които не учат и не работят и са загубили мотивация за търсене на работа, обясни кметът Свилен Шитов от профила си във “Фейсбук”.

Проектът “eNEET Rural” предвижда дейности за повишаване уменията на тези младежи, като стимулира тяхното предприемачество и успешна реализация на пазара на труда в селскостопанския сектор. Чрез различни форми на обучение, младежки конкурси, обмен на персонал и консултации за намиране на работа се очаква включените младежи да развият своите професионални умения и стимул за навлизане в пазара на труда.

Финансиран от Европа и Норвежкия грант за младежка заетост, проектът се изпълнява успешно от организации в Норвегия, Италия, Испания, Словения, Унгария и Румъния, които представляват мрежа от организации в подкрепа на безработни млади хора, в това число младежки НПО, образователни и обучителни центрове, сдружения на общини, агенции за регионално развитие и бизнес инкубатори с фокус върху земеделието.

Иначе международният форум в Девня целеше да се сподели напредъкът на участващите страни по проекта “INNOViMENTOR”, чиято основна идея е да се подпомогне развитието на иновативния туристически бизнес в слабо населени и отдалечени райони с нови продукти и услуги. Ще бъде разработен дигитален туристически модел “THESAURUS” чрез аудиовизуални и комуникационни приложения. За целите на проекта АБЧО включи за пилотни обекти туристически дестинации около град Варна, сред които историко-археологическият резреват “Марцианополис” и Музеят на мозайките в Девня.

Подобни новини

Вашият коментар