Средната работна заплата нараства до 1260 лева в края на юни

Средната работна заплата нараства до 1260 лева в края на юни

Ръстът на годишна база е с 12 на сто, най-голямо е увеличението в образованието и недвижимите имоти, отчита НСИ

Средната работна заплата в страната през второто тримесечие на годината е 1260 лева. Спрямо първото тримесечие на годината тя се повишава с 4,3 на сто, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база средната заплата за април-юни се увеличава с 12%, като най-голям е ръстът в икономическите дейности „Други дейности“ – със 17,3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 16,5%, и „Образование“ – с 15,5%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2019 г. е 1281 лв., за май – 1246 лв., и за юни – 1253 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната заплата в общественият сектор нараства с 11,9 на сто, а в частния – с 12,4 на сто на годишна база.

Данните на националната статистика сочат, че икономическите дейности с най-високо средно възнаграждение за второто тримесечие на тази година са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения“ с 3053 лева, следвани от „Финансови и застрахователни дейности“ с 2 174 лева. На другия полюс традиционно са хотелиерството и ресторантьорството с едва 783 лева средна заплата, както и строителството с 974 лева.

Наетите лица към края на юни нарастват малко с над 33 хиляди души и достигат 2,35 милиона, показват предварителните данни на Националната статистика. Това е с 1.5%, спрямо края на март 2019 г.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 28,4%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7,9%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3,6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ – с 2.4%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21,3 и 17%.

В края на юни 2019 година спрямо година по-рано наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3,0 хил., или с 0,1%. Най-голямо е намалението в „Преработваща промишленост“ – с 13,0 хил., „Транспорт, складиране и пощи“ – с 2,8 хил., и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2,6 хил. Най-голямо е увеличението на наетите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6,0 хиляди.

Впроцентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Други дейности“ – съответно с 5,0 и 4,9%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – с 5,0%.

Подобни новини

Вашият коментар