По 1547 лв. се падат на човек от домакинство според НСИ

По 1547 лв. се падат на човек от домакинство според НСИ

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и спрямо същия период на 2018 г. се повишава с 4.9%. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.8%), следван от доходите от пенсии (27.6%) и от самостоятелна заетост (6.2%).

В номинално изражение през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, като доходът от работна заплата нараства със 7%, от пенсиите с 3,4%, от социалните обезщетения и помощи с 33%, а от самостоятелната заетост намалява с 1,8%.

През второто тримесечие на тази година относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура е 0.9%. По отношение на разходите през второто тримесечие на 2019 г. общият разход на лице от домакинство е 1402 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на миналата година.

Най-голям е относителен дял са разходите за храна (31.4%), следвани от разходите за жилище (15.5%), данъци и социални осигуровки (14.2%) и разходите за транспорт и съобщения (11.7%). В сравнение със същото тримесечие през изминалата година разходите за храна се увеличават с 5%, за алкохол и цигари с 4,4%, за битови разходи с 2,3%, за здравеопазване с 25%, за транспорт с 2,5%, за култура и отдих със 7% и за данъци и осигуровки с 9,5%.

Единствено за облекло и обувки разходите намаляват с 3,2%. Според данните на НСИ през второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо и яйца.

При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията. По-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия, зеленчуци, кисело мляко и плодове. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.

Подобни новини

Вашият коментар