Масово се предлагат храни с изтекъл срок на годност, засече БАБХ

Масово се предлагат храни с изтекъл срок на годност, засече БАБХ

Данни на отделите “Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните бяха огласени днес от БАБХ, предаде news.bg. През юли 2019 г. инспектори са извършили официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни и на заведения за обществено хранене.

Официалната информация гласи, че: общият брой на извършените проверки е 13 622, издадени предписания – 932, съставени актове за установяване на административни нарушения – 186, затворени обекти с временно преустановена дейност – 12, изтеглени и насочени за унищожаване 13 677 кг. и 86 л. храни от животински и неживотински произход.

Инспекторите от БАБХ са установили още, че масово се предлагат храни с изтекъл срок на годност, има неправилно съхранение на храни, както и некоректно етикетиране, без здравна и идентификационна маркировка. Отчетена е и нерегламентирана в удостоверението за регистрация дейност в различни обекти.

Също така, предписанията на БАБХ са продиктувани и от забелязаните и отчетени несъответствия по сграден фонд и оборудване и лоша хигиена в обектите. Институцията е издала предписания и становища към други ведомства.

Подобни новини

Вашият коментар