Център за възстановяване на социалния живот откриват в Долни чифлик

Център за възстановяване на социалния живот откриват в Долни чифлик

Център за възстановяване на социалния живот ще бъде създаден в Долни чифлик. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като договорът за него е подписан през февруари тази година.

Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 198 660,00 лв., като 188 727 лв. са европейско финансиране, а 9933,00 лв. – национално. Срокът за реализацията на проекта е 18 месеца, като изпълнението му стартира на 3 юли т. г., съобщи ръководителят Дияна Момкова. Партньор по проекта е италианската община Осило.

Основната цел е да насърчи транснационалното сътрудничество по отношение на обмяната на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Долни чифлик в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Тази цел ще бъде постигната чрез повишаване знанията, уменията и компетентностите на служителите в общинска администрация Долни чифлик, предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество, както и въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях.

В бъдещия център ще бъдат обособени две работни места. В него ще се извършва комплексно обслужване на различни потребители на социалните услуги, предоставяни от община Долни чифлик на принципа на едно гише. Ще бъде разработена електронна платформа с пълна информация за социалните услуги, предоставяни от община Долни чифлик, с възможност за подаване на електронни заявления за ползване на социални услуги. Ще бъде издаден наръчник „Интегрирани социални услуги – за всеки според потребностите“. Ще се проведе и международна конференция, на която ще се обменят добри практики за интегрирани социални услуги и тяхната организацията.

Подобни новини

Вашият коментар