До 200 000 евро за културни институции по европейска мярка

До 200 000 евро за културни институции по европейска мярка

Културни институции имат шанса да развиват дейността си с помощта на европейски средства. Възможност за това дава мярката „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Условията за кандидатстване по мярката, по която вече е обявен прием на проектни предложения, бяха разяснени на събитие във Варна, организирано от Областния информационен център-Варна.

Мярката цели да подобри достъпа до изкуства и култура на местно и регионално ниво. Идеята е да се достигне до публиката в малките и отдалечени селища у нас, които са лишени от богата културна програма, обясни зам.-министърът на културата Амелия Гешева.

Допустими кандидати са неправителствени организации в обществена полза, общини, музеи, галерии, библиотеки и читалища, чиято основна дейност се осъществява в тематичните области изкуства (филм, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчески индустрии), култура и занаяти, представяне на нови културни събития. Общият бюджет на мярката е 1 582 353 евро. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро.

Дейностите, които ще получат финансова подкрепа, са свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития за култура и изкуство в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства; дейности, посветени на артистичното и културно образование, на културното наследство; сценични, изящни и визуални изкуства; дейности, свързани с традиционните занаяти и със създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации, скулптури, обекти и прожекции и др.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по мярката „Подобрен достъп до изкуства и култура“ е 03.12.2019 г.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.

През периода 2014-2021 г. Министерство на културата е Програмен оператор на средствата на култура чрез Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. По Програмата се подкрепят проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства и групи.

Подобни новини

Вашият коментар